Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
5 oktober 2019, om 09:39 uur
Bekeken:
20 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
14 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Jurk angst (deel 7)"


? Met een even arrogante als achteloze stelligheid be weren de geborneerde,overbetaalde,onbenullige he ren en dames recensenten voortdurend:dit is prach tig geschilderd,maar dat is helemaal niks en wordt ook nooit iets,dit is achterhaald of teveel van het zelfde of dit ademt de geest van de tijd niet uit.Zij lijken in de mening te verkeren dat zij onfeilbare meetinstrumenten bij de hand hebben om de inhou delijke en of formele kwaliteiten van een kunst werk te meten en na afloop een afgewogen oordeel te kunnen geven.Wat wil een Friese,boers ogende, struise,talentloze mejuffrouw Johanna Schuurman met haar ongekamde,los hangende haren en make up loze blote billen boerinnenkop nou eigenlijk?Dat ik haar,zoals zij wellicht uit de verhalen van de overgesubsidieerde kollegaatjes heeft vernomen, in ontklede staat van dienst bij d’r achterpoten tegen het plafond zou willen optakelen als een gillend speenvarken dat op het punt staat geslacht te worden om haar daarna met de stieren zweep of de scheerriem eens flink af te rossen en de gepaste onderdanigheid die een recensente ten opzichte van een beeldend kunstenaar dient te tonen?Mijn naam en voornaam op haar buik en billen te tatoeëren of met een gloeiend brandijzer mijn voorletter F diep in haar schoften te branden?Niet dat ik daar enig moreel of religieus bezwaar tegen heb ,integendeel, men dient dan wel eerst even schriftelijk te solli citeren en zijn of haar wensen duidelijk kenbaar te maken op eroties gebied,maar wellicht zouden anderen een gebrandmerkte,geflambeerde vrouw of man minder op prijs stellen als prijskalkoen bij het kerstmaal!(zie o.a. voor de hier boven behandelde materie de S.M. rolfilm prent “Die flambierte Frau.”) De laatste uitvinding op Behagebied op Bijbelse grondslag is de gepantserde Armageddon BeHa, die volgens U echt in een behoefte gaat voorzien in deze apocalyptiese tijden,waarin zelfs een op pervlakkige omroep als de E.O. groot kan groei en? Japanners geloven in de okkulte onheils profeet Nostradamus en zijn als Oosterlingen bereid radi ka le maatregelen te nemen om zich tegen de moge lij ke uitkomsten van zijn voorspellingen te wapenen. De Franse astroloog/spiritist voorspelde vier eeuw en geleden dat in juli 1999 de wereld wel iets heel naars zou overkomen.Wat was niet helemaal duide lijk maar het zou gaan om een grote Terror die van de hemel af zou komen en voor de bijgelovige Ja panners is het genoeg om onmiddellijk techno logiese voorzorgsmaatregelen op het kwetsbare Be Hagebied te nemen.Lingerie fabrikant Triumph In ternational kwam met een wel heel bij zondere Nostradamus-gadget op de BeHamarkt:een buste houder die vol otomaties waarschuwt tegen raketten en meteoren.Daarvoor hebben technici in de schou der bandjes gevoelige,geavanceerde sensoren en tus sen de cups een radar antenne ingebouwd die waar schuwen tegen objekten die uit de hemel naar bene den komen.Lampjes die op tepels zitten gemonteerd gaan knipperen bij onraad,zodat men bij dreigend gevaar altijd bijtijds gewaarschuwd is.U vindt het misschien allemaal maar een banaal en flauw grap je,maar voor de gemiddelde zak Japanner met zijn korte kromme poten is het uiterst serieus,want zeker twintig procent van de inwoners in het land van de rijzende zon gelooft in de profetie van de valse profeet Nostradamus. Paco Rabanne riep zichzelf eveneens tot onheils profeet uit en beweerde dat tijdens de zonsver duistering van aug. 1999 het Russiese ruimte station Mir op Parij zou neer storten. Rabanne kan zich beter bij zijn modeprodukten houden in plaats van nonsens te verkopen.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.