Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
21 april 2019, om 17:21 uur
Bekeken:
91 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
24 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"The pen is mightier than the sword..."


ANTWOORD FRED VAN DER WAL ONDER TITEL ‘THE PEN IS MIGHTIER THAN THE SWORD’ OP ANONIEME DREIGBRIEF VAN DE EX-TREEM LINKSE BBK 1979

Geachte collega(s)

Het laatste mij toegezonden BBK blad bevatte een uitnodiging om mijn mailing voor te lezen op een vergadering, want dan zouden de collegaatjes mij wel even met zijn allen pakken tijdens een vergadering in de Prinsen-tuin. Uiteraard wil ik u voor deze invitatie van harte bedanken. Wel vaker hield ik lezingen of gaf schriftelijke toelichting en mondelinge lehringhe ten behoeve van mijn artistieke werkzaamheden. Doorgaans met succes en fi-nancieel gewin, zodat ik niets te kort kom. En daar gaat het mij tenslotte om en daarna komt pas de kunst en de collegaatjes. Toch ben ik van mening dat een BBK vergadering niet de juiste plaats is om van individuele werk-zaamheden, in zoverre het verhandelbare producten betreft, verslag te komen na uw dwingend advies. Temeer daar veel autochtone Friezen heel wat moeite hebben met de Nederlandse taal, zodat het gemakkelijk zou kunnen uit lopen op een Babyonische spraakverwarring. Eén en ander zou dus veel te ver voeren om door in vervoering te geraken. Helaas, helaas…

Groteminachting heb ik voor het feit dat u uw verzoek gepaard doet gaaan met een anonieme bedreiging, scheldwoordenen dreigende telefoontjes. Ik verstuur mijn post nog alltijd met vermelding van afzender en niet anoniem. U dient zich dus voortaan te matigen en wat in te binden. Zo komt u toch nergens in het bestel der kunsten. En zullt u mij nooit meer stiekeme, anonieme briefjes sturen? Heel fijn! Jawel, dan schenk ik u voor deze keer vergiffenis. De enige echte uit een glas van kristal.

Vriendelijke groet

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.