Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
20 december 2018, om 19:49 uur
Bekeken:
59 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
35 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Brief aan de directeur christelijke academie Kampen 1988 "


Brief aan de directeur christelijke academie Kampen 1988

 

Geachte Heer van Sliedregt,

Lind jaren 70 solliciteerde ik met enige tegenzin op aanraden van twee adspirant-kunsthistorici naar een docentschap aan de christelijke akademie afd. Vrije Schilderkunst.

De opstellers van de ontwerpschets, t.w. J.Vrieze en P.Clowney hadden War op aangedrongen en ik was toen min of meer geporteerd voor het plan om een christelijke academie aan mede te werken. Mijn sollicitatie werd om de een of andere mij onbekende reden nooit behandeld, noch beantwoord en volgens een uwer docenten gooide de selctiecommissie mijn sollicitatie zonder te lezen in de papiermand omdat zij hun eigen vriendjes zouden hebben die voor dienden te gaan. Wellicht een normale gang van zaken order christenbrooders,dus ik besloot er verder maar in te berusten,

Onlangs daagde Mark de Klein mij uit  een aantal door mij ingezonden brieven en artikelen,die tot onderwerp de context van de moderne kunst hebben,maar waar ook heel zijdelings iets over de christelijke akademie door mij werd aangeroerd.t.w, de gang van zaken betreffende de sollicitatie procedure,U te doen toekomen. Met gemengde gevoelens voldoe ik daar dan aan want ik beschouw de christelijke akademie als een overwonnen standpunt met een docenten corpp dat niet uit blinkt in beeldende kwaliteiten.

Tevens voeg ik hierbij een lijst tentoonstellingen en literatuurbronnen waaruit zou kunnen blijken, dat hoewel uiteraard niet populair in fijn christelijke behoudende kringen, waarvan Mark de Klein een representant moge zijn, ik mij terdege heb geweerd op het expositiefront in Holland en ver daar buiten.

De bewering van de Klein dat ik een hetze voer tegen de christeljKe akademie en de overspannen,op het hysterische af,haat die de volgens beweringen van docent de Klein in Friesland woonachtige beeldhouwer Maaskant mij overigens niet persoonlijk bekend ten aanzienn van mij schijnt te koesteren komt mij lachwekkend voor,

De overspannen toon van verwijten van de volgens eigen zeggen depressieve overspannen Mark de Klein met zijn op- en aanmerkingen onder andere over mijn ivoren toren kunstenaarschap vind ik niet alleen absurd,maar vooral beledigend, te meer daar de Klein zich niet bepaald ooit heeft waar kunnen maken via galerie- en museale toonstellingen. De ervaringen die zowel mijn echtgenote (docente textiele werkvormen aan Ubbo Emmius te Leeuwarden met christelijke kunstenaars, fijn gristelijke teken- en handenarbeidleraren sinds 1976,hebben ons diep teleurgesteld. Zoals zo vaak blijft het bij woorden en zijn de daden van onze stijl gerefor-meerde christenbroeders vaak hier aan tegenover gesteld. Als lid-kunstenaar van het gerenonmeerde Arti et Amicitiae te Amsterdam en Pulchri Studio to Den Haag kan lk naar aanleiding van de achteloosheid t.o.v, mija sollicitatie weinig positiefs wede delen over de christelijke akademie aan mijn geachte collegae.

 

Hoogachtend. ,

F.W. v.d. Wal.

Greate Buorren 63,

GARIJP

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.