Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
18 oktober 2018, om 23:21 uur
Bekeken:
94 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
46 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Ik ben nog nooit naar de hoeren geweest ..."


De jonge, op het eerste gezicht als een bleke slapjanus ogende doch zeer potente dominee van bovengenoemde evangeliese sekte uit Heerenveen wilde wel heel erg graag met mij mee naar Amsterdam, dat Sodom en Gonorroe van het Noorden.

Ik vond dat onmiddellijk erg verdacht, want in Amsterdam zit ik voor-namelijk in bibliotheken, archieven of antiquariaten en musea en voor ontuchtige onzin, minnaressen bij de vleet of het onder beel-dende kunstenaars meer gangbare hoerenlopen heb ik gewoon geen tijd.

Waarschijnlijk dacht die dominee dat ik aals kunstartiest daar de hele dag langs de hoeren- kasten op de wallen loop met mijn lul als richting aanwijzer in mijn ene hand en een paar meier in mijn andere.

Ik ben nog nooit naar de hoeren geweest en zal dat hoogst waar-schijnlijk ook van mijn leven nooit doen.

Ik vind dat meer geschikt divertissement voor stiekeme, onbetrouwbare, lichtelijk labiele dominees met sexuele problemen die veel te lang in Kampen zijn blijven hangen en daardoor niet meer helemaal weten waar in de psychosexuele klok de klepel hangt.

Na mijn verdediging in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Cou-rant van het sadomasochisme binnen een vaste relatie of eventueel geinkorporeerd in een huwelijksituatie als acceptabele levensstijl hoorde ik via via allerlei smerige roddeltjes.

Een jaar tevoren had ik een ode geschreven in een ingezonden stuk aan de travestiet, verlucht  met een foto, zei men in de wandelgang-en van menig christelijke sekte.

Mijn brave geloofsgenoten, fatsoensrakkers van den beginne, zei-den: ‘Tut, tut. Hoe kan zo iemand zich daar bezig mee houden, dan moet hij zelf toch ook…’

Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Na al die jaren weet iedereen dat ik al meer dan dertig jaar getrouwd ben, alhoewel die dominee uit Heerenveen zelfs dat durfde te betwijfelen achter mijn rug om tegen-over een ander gemeentelid die zij uiteindelijk met een lastgeving van de politie de sekte uit hebben gewerkt toen hij lastig werd en zich ging verweren tegen infame laster en leugens.

Ik vond die roddels toen wel heel vervelend, vooral mijn echtgenote was daardoor beschadigd en gekwetst, te meer daar degenen die zich aan laster  in extenso en ad ultimo schuldig maakten allen prat gingen op een voor weinigen weg gelegde exclusieve hoog staande christelijke onberispelijke levenswijze.

Wel heb ik nog pogingen in het werk gesteld om daar de dominee en de oudsten op hun verantwoordelijkheid over aan te spreken, maar die waren daartoe niet genegen. We kregen een kort, formeel briefje dat bol stond van de Bijbelteksten en voor de rest moesten we het allemaal zelf maar uit zoeken en het liefst zo snel mogelijk ons lidmaatschap opzeggen.

Een andere ouderling die ik nog nooit persoonlijk gesproken had en mij alleen van uit de verte kende meende in een kort telefoongesprek mij van gebrek aan discipline te moeten betichten. Hij vergeet dat ik in 3 Oosterse vechtsporten een eerste kyu haalde, de laatste in Karate een paar jaar geleden en normaal de paedagogische akademie en een akademie voor beeldende kunsten afliep, jaren in een hoofdstedelijk antikwariaat werkte, copy writing en reklame wetenschappen studeerde en op diverse terreinen een werkzaam en succesvol leven leid sinds jaar en dag. Ik zal de man in kwestie niet al te hard vallen want na  de onaangename bejegening van zijn kant kreeg hij een kwaadaardige keelkanker en verloor helaas ook nog zijn stembanden. Ik wil in het geheel niet suggereren dat een en ander met elkaar verband houd, maar opmerkelijk is het wel.

Mijn echtgenote heeft zich drie jaar ingezet voor gemeentewerk, gebouw schoonmaken, werken in de tuin, koffie ochtenden verzor-gen op zondagen en soms door de week of des avonds, een ochtend per week de domineesvrouw helpen met strijken van de kleding, wekelijks de tamelijk overbodige, oninteressante Bijbelstudies en gebedsavondjes bezoeken, daarbij hebben we drie maanden een gemeentelid in huis opgevangen die dakloos was.

Voor niets wat wij deden was enige waardering, doch uitsluitend af-brekende kritiek, zogenaamd op Bijbelse gronden.

Naar goed christelijk voorbeeld gebruikten ze je tot ze vonden dat je niet meer nodig was en daarna trapten ze je aan de kant. Dat kan allemaal in die fijnchristelijke kringen van E.O. aanhangers.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.