Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
10 september 2018, om 23:29 uur
Bekeken:
87 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
34 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Toen hij later in zijn dubbelbed lag kon hij zijn duistere...."


Toen Fred later in zijn grote dubbelbed lag kon hij zijn duistere schaduw bij zich voelen.Hij voelde zich voor het eerst sinds lange tijd geborgen en viel in een diepe,droomloze,lange,verkwikkende slaap. De inwijding in de kultus had hem meer dan goed gedaan, voelde hij.Hij wist dat hij zijn gees telijke en lichamelijke bestemming eindelijk had bereikt.

 

De nasleep was adembenemd.Hij merkte nu dat al zijn sexuele aktiviteiten-of het nu in de fantasie of in werkelijkheid was-van dezelfde afstotende soort waren geworden als in zijn huwelijksnacht met de willige Els.En het reduceerde alle schoonheid, ple zier,vreugde en extase tot sexuele termen die een ieder die geen lid was van de satanssekte van daag de dag karakteriseert als dierlijke beestach tigheid. Fred begon te voelen en te denken als een konstant loopse teef,een redeloos dier door de sexuele drift voortgedreven,een beest dat door een vreemde om standigheid een vaag zelfbewustzijn en een ge heugen ontvangen had voor een korte periode maar binnen afzienbare tijd al deze dingen die hem tot mens maaakten voor goed zou verliezen en hij alleen nog maar als een sexueel dier in mensen ge daante kon funktioneren.

De toegangspoort voor Freds demoniese bezeten heid ten aanzien van sex was de huwelijksnacht geeest waarbij hij tijdens het penetreren van Els een demon had opgeroepen die hem anaal tot de zijne maakte en inwijdde in het eerst okkulte mysterie,dat van de sexuele overgave aan het rijk van de satan. Freds eigen achteruitgang was tot een ingang ge worden voor de duivel en hij vond het nog lekker ook,dat was het meest beschamende aan Fred zou een vrome dominee kunnen zeggen en onderdehand zijn ogen ten hemel slaan en zijn linkerhand in Freds gulp doen afdalen.Zo gingen die dingen in domineesland.

We moeten in ogenschouw nemen als onbe vooroor deelde lezer dat de toegangspoort tot de voortschrijdende bezetenheid van sexualiteit zijn anus was geweest die hij willens en wetens had open gesteld voor een bovenaards wezen,dat hem om toestem ming had gevraagd hem te mogen bezitten.In deze diepgaande gevallen moet de mens altijd een keuze maken en zijn fiat aan de de moniese sexuele aktivi teiten verlenen voordat de duivel zijn werk kan doen in het leven van een man of een vrouw.We moeten ons ook realiseren dat Freds voornaamste probleem zijn multifunktio nele sexualiteit was die niet gedefinieerd in een manlijk of vrouwelijk rich ting was hetgeen wij als een neurotiese ontwikkelingsstoornis in  de vroege jeugdjaren kunnen karakteriseren.Geslacht en sex ualiteit waren voor Fred hetzelfde,synoniemen voor zoals zovelen.Ook willen wij wijzen op de re sultaten van het fluïdum of het elektrificerende ef fekt dat hij van Father Simson tijdens de zwarte mis ontving in zijn lichaam tijdens de tegennatuur lijke geslachtsgemeenschap,ook wel het zaad van de duivel genaamd,op het altaar met het omgekeer de kruis onder het pentagram.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.