Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
9 augustus 2018, om 09:10 uur
Bekeken:
90 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
41 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"De scheiding tussen wat manlijk en vrouwelijk "


De scheiding tussen wat manlijk en vrouwelijk is lijkt in de ze-ventiger jaren steeds minder stringent?

 

Gelukkig wel, maar ook in vroeger tijden al! Een man die make up gebruikt, nagellak en de lingerie van zijn vriendin of echtgenote aan-trekt of met een andere eerzame, al of niet gehuwde man of vrouw in bed ligt is gelukkig geen uitzondering meer.

Het zal wel niet lang meer duren voordat mannen op High Heels trippelend in leuke jurkjes hand in hand  op de eretribune van het Ajax stadion worden gesignaleerd. En waarom ook niet?

Jongens werden in het Elizabetheaanse tijdperk min of meer gelijk gesteld aan vrouwen.

Ze hadden ook dezelfde vrouwelijke, irrationele trekjes. Zegt Rosa lind niet in “As You Like It”  als Ganymedes terecht: ”As boys and women are for the most part cattle of the same colour”.

Iedere homosexueel en paedophiel zal dat op zijn eigen wijze inter-preteren en beamen!

Manlijkheid was een nivo hoger dan vrouwelijkheid en alleen te be-reiken door echte mannen.

Jongens en vrouwen bevonden zich op het zogenaamde “lagere” ni-vo. De jongens werden geacht zich zo snel mogelijk aan dat lagere nivo te onttrekken tijdens hun opvoeding. Allen jonge mannen die akteur werden slaagden er in een zekere affiniteit met het vrouwe-lijke te bewaren, net als de overwegend homosexuele balletdansers die er in slagen de hoge kuitenflikker sprong te beheersen.

Daardoor konden balletdansers en akteurs zich ook zo goed vereen-zelvigen met vrouwelijke rollen en bijrollen.

Het was in het Elizabetheaanse tijdperk normaal als jongens vrouw-enrollen speelden,maar niet iedereen aanvaardde dat zonder slag of stoot.

Moraalridders en de gefrustreerden leefden zich uit in negatief kommentaar op de travestie rollen.

Zij vonden dat deze zeer “verwijfde jongelingen” die vrouwen uit-beeldden en helemaal in hun rol opgingen het manlijke deel van het toneel publiek alleen maar op bepaalde “verkeerde gedachten” zou brengen en aanzetten tot massaal gedemonstreerde homosexuali-teit.

Inderdaad werden de kleedkamers van de vrouwelijk ogende ak-teurs bestormd door veelal gehuwde mannen die naar de sexuele gunsten dongen van de akteurs, omdat mannen pas echt weten wat mannen sexueel toekomt.

Travestie en homosexualiteit waren de belangrijkste punten uit de anti-toneel hetze.

Zo bedankte Dr. John Rainoldes, een zeer vooraanstand orthodoxe theoloog uit Oxford nog n 1952 voor het bezoeken van toneelstuk-ken. Hij citeerde Deut. 22:5: ”Een vrouw zal geen manskleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is den Here Uwe God een gruwel”.

Diezelfde door travestie geobsedeeerde fijn gereformeerde dominee Rainoldes schreef op zeer platte wijze in “ Th’ Overthrow of Stage-Players” ;”Zich kleden als vrouwen is een enorme provokatie van mannen ten aanzien van lust en geilheid”.

Hij wist zeker dat deze “wulpse,verwijfde jongens” van de toneel travestie zouden afglijden tot tegennatuurlijk en uiterst pervers sado-masochistisch seksueel gedrag.

Rainoldes was op den duur de vrouwelijke manieren en het lache-rige, vrouwelijke gedrag van de jongens akteurs verwerpelijker gaan beschouwen dan het feit dat ze voortdurend vrouwenkleding droe-gen.

Deze opvatting wijkt weer af van zijn eerdere argumenten, namelijk het Bijbelse verbod van travestie. Men ziet hoe de moraal theologen hun argumenten steeds weer aanpassen en verdraaien om tot een felle afwijzing te komen van wat velen als normaal en wenselijk be- schouwen.

Seksuele gevoelen werden blijkbaar opgewekt door de dames-kleding van de jongeman en zijn houding ten opzichte van zijn eigen geslacht. Manlijke prostitutie en sadomasochistische perverse aktivi-teiten zijn eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met het imiteren van vrouwen.

Veel sadomasochisten zeggen zich vrouwelijker te voelen als zij langdurig met de handen, zwepen of riemen op de billen worden ge-slagen! Het vlees moet eerst worden opgewarmd is nog steeds de heersende opvatting.

In “Epicone,or The Silent Woman” van Ben Johnson  laat een ade-lijke dame haar page vrouwenkleren aantrekken. Het is bedoeld door haar om de erotiese aantrekkingskracht van de page op de edellie-den op te wekken.

Rainoldes bezwaar tegen travestieten op toneel konden gemakkelijk worden op gelost door vrouwenrollen ook door vrouwen te laten spelen, maar dat vond hij nog verwerpelijker! Een vrouw op het tonel moest vanzelfsprekend een hoer zijn en dat kon alleen maar tot ze-delijk verval leiden!

Schrijvers als Shakespeare stonden buiten de gevestigde orde van adel, geestelijkheid en burgerij. Zij waren de aangewezen personen om met morele, burgerlijke vooroordelen dichtgemetselde  heilige huisjes omver te halen en tot op de fundamenten te slopen.

Het werden fatsoensrakkers en moraalridders echt wel te dol als echte mannen een beetje geil werden op de als vrouw verklede jong-elingen, meestal pages of dienstknechten, die gebruikt werden voor sodomietische praktijken door de welgestelden, die zich op zedelijk gebied van alles konden permitteren zonder repercussies van de geestelijkheid, zo lang zij de gevestigde kerk financieel steunden.

In de periode  1625-1658 gaat de fysieke kant een steeds grotere rol spelen als vrouwen op het toneel ook vrouwen gaan versieren.In “The Lover’s Melancholy” van John Ford o.a.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.