Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
2 februari 2018, om 17:54 uur
Bekeken:
250 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
131 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

" Laat ik geen namen noemen, dat is niet prettig voor betrokkenen"


FRED VAN DER WAL: Ik heb een paar weken geleden gratis opgestuurd gekregen van uit het ICN een heel fijn kunstboek over het Rijks aankoop-beleid , een promotie onderzoek van Mevrouw Dr. Fransje Kuyvenhoven, een vuistdik boekwerk, inclusief colofon 411 (sic!) paginas dik en ver-lucht met vele fotos van ’s Rijks kunstbezit.

Dat boek heb ik gekregen omdat ik altijd heel beleefd ben tegen een Hoog Geplaatst Persoon en veel respect voor academici aan de dag leg, zo lang ik als verwend kreng gelijk krijg, anders is het huis te klein en vliegen de Godvers door het huis in staccato, maar dat spreekt vanzelf. Je bent artiest of je bent het niet!

Voor mij (als geniale, doch zeer eenvoudig gebleven, simpele, need’rige kunstartiest) leest het boek als een detective roman met een open slot, dus eigenlijk bijna als een Nouveau Roman, alleen is deze uitermate helder geschreven studie realiteit en voorzien van spijkerharde documentatie verwijzingen. Het is een adembenemend boek.

Als geïnteresseerde leek hebben wij dus te maken met ICN medewerkers die hun weetjes weten en dat komt zelden voor in het domme kunstenaars-plantsoen waar al die gedrogeerde, drankzuchtige beroepsneuroten rond dwalen in opperste staat van agonie en zelfbeklag met als voornaamste levensvervulling Fred van der Wal lastig te vallen met gebazel en geneu-zel, agressie en intimidatie, eigenschappen waar de collegaatjes in uit blinken. Ik heb er diepe compassie mee…diepe compassie!

23 reacties

Wim Duzijn 29-08-2010 15:52

Een BURGERKUNSTSCHILDER….Wat is dat nou weer FRED?

Je lijkt GERARD REVE wel, je weet, de grote ‘VOLKSSCHRIJVER’…

fred van der wal 29-08-2010 16:06

Wim

indien je jouw geheugen zou raad plegen

zou je je herinneren dat ik mijzelve veelvuldig heb

geafficheerd als burgerkunstschilder

die van friet, kreketten, bitterballen, pils, maar liever nog Trappist dubbel

houdt als het tenminste koud staat

ja dat is mijn lust, liefde en leven

daar houd ik van

bijna net zoveel als van mijn eigen.

fred van der wal 29-08-2010 16:34

…en na elke slok bier een enorme boer laat met een kegel van hier tot Zwolle! Een echte, vrolijke, rollende, na echoënde schallende boer

zo van:

RABIERRRRRRELULLLLLLLL!!!!

kuifje simon 29-08-2010 16:37

Dat zijn noggus kringen om in te verkeren

en dat slaat dan ook weer terug op mij

als favo.meelees.blogger

‘N heerlijke wereld

om te toeven

fred van der wal 29-08-2010 16:38

Kuifje,

die wereld van bitterballen, Trappist en er op los boeren?

Ja, daar ben ik ook tuk op!

Jan Bouma 29-08-2010 20:34

@Fred

Even to the point. Je steekt de loftrompet over je het toegezonden boek waarvoor je uiteraard grif de pecunia voor zult hebben overgemaakt aan de armlastige schrijfster. Vervolgens bekijk ik ook eens met mijn kunste-naarsoog die mevr. Van Kuyenhoven die net zo goed als ruggelings lig-gend op die tafel de uitnodiging tot je richt. Wat ik wil zeggen is dat ik ook mijn boek voor je ter beschikking heb maar je zal het wel ooit een keer zelf moeten komen ophalen*). Even goede vrienden indien niet.

*) alles onder premisse dat ik hier dan nog woon en mijn strijd met de corrupte overheid zal hebben gewonnen.

fred van der wal 29-08-2010 20:44

Hallo Jan,

Ik heb niets hoeven betalen voor het boek alhoewel ik dat wel had aange-boden, omdat het mij lijkt dat het geen goedkoop boek is. Het is een bij-zondere geste die ik zeer waardeer en ook de toelichting van Mervrouw Raymakers op een en ander was prettig. De invitatie om het instituut te bezoeken in november zal ik zeker aan nemen.

Het boek van Mevrouw Kuyvenhoven is een buitengewoon zorgvuldig document waar heel veel tijd in moet zijn gestoken om alle archiefmate-riaal te bestuderen. Haar stijl van schrijven is prettig, duidelijk en verraadt dat de lezer te maken heeft met een intelligente, serieuze onderzoekster. Het boek als historisch document knocked me off my feet zoals de uit-drukking luidt.

Fragmentarisch was mij wel iets bekend van de behandelde materie uit de weekbladpers en uit eigen ervaring hetzij uit gesprekken, maar niet meer dan dat.

Doorgaans vormen de kunsthistorici een zeldzaam arrogante wetenschap-pelijke sekte. Ik heb er een aantal ontmoet tussen 1969 en 2008 en door-gaans niet tot mijn grote genoegen. Laat ik geen namen noemen, dat is niet prettig voor betrokkenen,hun kinderen, hun minderen en hun vrouw

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.