Gegevens:

Categorie:
Geschiedenis
Geplaatst:
30 november 2015, om 21:29 uur
Bekeken:
631 keer
Aantal reacties:
6
Aantal downloads:
231 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"wapenloze zondag (op tv en in het egt ook)"


weaponless sunday (on tv and in the reli as well)Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

re: weaponless sunday

>>>>>>>>>>>>>>>

Weaponless? Hmm the title reminds me of 1972's Bloody Sunday incident...

>

i actually was inspired by carless sundays

ik was eigenlijk geinspireerd door autoloze zondagen

>>>>>>>>>>

Lovely!

Interesting. A weaponless day, a powerful thought

>

we have to start somewhere

ergens moeten we beginnen

Geplaatst op: 2015-12-04 10:18:04 uur

>>>>>>>>>>>>>>>

Weaponless? Hmm the title reminds me of 1972's Bloody Sunday incident...

Geplaatst op: 2015-12-03 11:42:58 uur

>>>>>>>>>>

Lovely!

Interesting. A weaponless day, a powerful thought

Geplaatst op: 2015-12-03 09:01:28 uur


>>>>>>

I believe there is joy in the season of Christmas.
Why?
The Annunciation.
"Christ the King
(a baby) is born in Bethlehem" . Amen.
It is also a story told about:
The love of a child by its mother. A Father
protecting both wife and child ( Joseph
fled to Egypt as God provided him with a dream while he slept that the King of Israel would not rest until the King child was dead). Christ Our Savior is born. Amen

>

you might love me, but i do not love you

u houdt misschien van mij, maar ik niet van u

>>>>>

That is fine!

>

no, it is not and the future will tell you why it is not

nee, dat is het niet en de toekomst zal u vertellen waarom dat niet is

Geplaatst op: 2015-12-02 20:27:43 uur

>>>>>


That could have the possibility of being a Criminals Day but I do applaud the sentiment.

I believe in.the Lord Jesus.
One day soon he will wipe the "Tears from every eye".
"He/she who lives by the sword will die by the sword". Amen.

Merry Christmas.


Jesus is called...
"The Prince
of Peace".


Dat zou de mogelijkheid kunnen hebben van Criminelendag maar ik applaudiseer wel voor het sentiment

Ik geloof in.de heer Jezus.
Een dag snel zal hij de "Tranen van alle ogen vegen"
"Hij/zij die leeft bij het zwaard zal sterven bij het zwaard". Amen

Prettig kerstfeest

Jezus wordt de
"De Prins
van Vrede"
genoemd

>

i believe in john the babtist, people should find their faith first before they are ready to live their life in harmony with the creator, to walk the path of the just man or woman, i also forsee that the meaning of christmas is disappearing, thanks to the greedy commercialization of the USA that is treaching their children they can have whatever they want, while forgetting that christmas is not about giving or getting stuff, it is about peace, about prestine deed, doing exactly what is necessary for everyone to feel okay, not spending your hard earned dollars to excess gifts, buying the confidence of your families children, no, that's not what you should do on christmas, it should be a day of quiet peace, of having the idea that some (whether it are the mice or the people) actually listen

ame ame


ik geloof in johannes de doper, mensen zouden hun geloof eerst moeten vinden voor zij klaar zijn om het leven in harmonie met de schepper te leven, om het pad te bewandelen van de gewone man of vrouw, ik voorzie ook dat de betekenis van kerst aan het verdwijnen is, dankzij de hebberige commercialisatie van de USA die de kinderen geleerd weerd dat zij alles kunnen krijgen wat ze willen hebben, terwijl ze vergeten dat kerst niet gaat over het geven en krijgen van dingen, het gaat over vrede, over zuiverdaad, om precies te doen wat nodig is voor ieder zich goed te voelen, niet je hard verdiende dollars uitgeven aan overdadige kadootjes, het vertrouwen van de kinderen kopend, nee, dat is niet wat je zou moeten doen met kerst, het zou een dag van stille vrede moeten zijn, van het idee hebben dat sommigen (of het nu de muizen of de mensen zijn) werkelijk luisteren

ame ame

Geplaatst op: 2015-12-02 13:14:15 uur

weaponles sunday

(on tv and in the reli as well)

wapenloze zondag

(op tv en ook in het egt)

re: weaponless sunday

>>>>>

Weaponless everyday except for the
Law Abiding citizen.­
Gov't is the biggest abuser.­
Did you know that over 80% of
all the Hi-Tech and Low Tech
weapons sold worldwide are sold by the USA, its Gov't and the Military Industrial Complex.­
Witness ISIL and Al Qaeda to name a lesser few of the USA who do
globally extreme damage!
The USA at its best?

Wapenloze elke dag behalve voor de
Wet handhavende stedeling.­
Ov'd is de grootste misbruiker.­
Wist je dat meer dan 80% van
al de Hi-Tech en Low Tech
wapens wereldwijd verkocht verkocht worden door de USA,
het is Ov'd en het Militaire Industriele Complex.­
Bezie IS en Al Qaeda om een paar minderen van de USA te noemen
die wereldwijd extreme schade doen!
De USA op zijn/haar best?

>

good that you show the frustration, i share the feeling, a weaponless sunday can ignite a withdrawl of all weapons, even for all citizens, like i have mentioned before 'who want peace musd renounce war' and that means that also all citizens including the ones working for state should leave their weapon on that day savely at home

ame ame

goed dat je de frustratie laat zien, ik deel het gevoel, een wapenloze zondag kan een afname van alle wapens initieren, zelfs voor alle stedelingen, zoals ik eerder opgemerkt heb 'wie vrede wil moed oorlog afzweren' en dat betekent dat ook alle stedelingen inclusief degenen werkend voor staat op die dag hun wapens veilig thuis zouden moeten laten

ame ame

Geplaatst op: 2015-12-01 20:29:12 uur