Gegevens:

Categorie:
Kerst
Geplaatst:
30 oktober 2015, om 10:20 uur
Bekeken:
809 keer
Aantal reacties:
88
Aantal downloads:
219 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"aan de waarheid valt niet te ontkomen"


"aan de waarheid valt niet te ontkomen"

moeten is vaak willen
verbieden is vaak ignoreren
je hoeft er niet zwaar aan te tillen
doch precies afwegen is meestal goed te leren

maw:

wie bewust is van wat diegene zegt 
kiest zijn/haar woorden wat zorgvuldiger
dan mensen die dat bewustzijn ontberen

ot:

beschaving heeft alles te maken 
met de juiste woordkeuze 
en de kleine dingen aanvoelen

want als je laat zien 
dat je de ander niet begrijpt
dan gaat de vriendschap verloren

misschien dat barbaren / lapzwansen 
dat niets kan schelen
dan is het ook goed
die zijn nog niet zo ver

beschaafdelingen / vrienden echter
die de stap wel gemaakt hebben
vinden dat onder elkaar wel erg

daarom blijft het advies staan
probeer je woorden zorgvuldig te kiezen
en probeer de kleine dingen 
zo goed mogelijk aan te voelen

ame ameReageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

"­een goede werkgever of werkgeefster ziet er elke werkdag actief op toe dat het niet fout gaat"­

als je hazelnootmelk al roerend kookt voor havermoutgriesmeelpudding is het het beste dat er je tijdens het opwarmproces bij blijft, want anders kookt het mengsel met de hazelnootmelk over en is het te laat (mislukt de pudding)

en dat is waar werkgevers en/of werkgeefsters veel te vaak falen, dat ze de vlam onder de pan hoog aan laten staan, nalaten goed te roeren, of terwijl go...ede vragen te stellen en hun deel van de verantwoordelijkheid die ze dragen nakomen, en vergeten het vuur laag te zetten op het moment dat het mengsel met hazelnootmelk gaat koken, of terwijl op het moment dat een werknemer of werkneemster overbelast wordt, ziek wordt en

een burn-out

krijgt,
of erger, veul erger...­

daarom hebben werkgevers en werkgeefsters de verantwoordelijkheid er elke dag actief op toe te zien dat het niet fout gaat, goed te communiceren, vragen te stellen, hun macht ten goede te gebruiken om de werknemer of werkneemster te beschermen en daarbij er niet zelf beter van te worden,

met andere woorden:

om er op toe te zien dat het goed blijft gaan
dat werknemers en werkneemsters psychisch en financieel gezond blijven
en uiteraard dat de klanten tevreden blijven
over zowel de kwaliteit als de kwantiteit
van de producten en de diensten

ame ame

Geplaatst op: 2015-12-01 12:40:46 uur

re: people in service of the general well being should pay no tax at all anymore

>>>>>

I'm.a tad confused? Maybe I misread...

>

can you please formulate your confusion into an understandable question? thank you.

>>>>>

I think I misunderstood part of the verses...but after rereading it makes perfect sense. Nicely done :)
>

you mean to say i need to get my points across more clearly?

Geplaatst op: 2015-11-27 21:13:53 uur

tijdens het boodschappen doen kan je al geld verdienen, want het is goedkoper om het zelf te doen

during doing the groceries you can already make money, because it is cheaper to do it yourself

Geplaatst op: 2015-11-27 21:13:30 uur

produce and provide ourself

maak en voorzie onszelf

Geplaatst op: 2015-11-27 21:13:06 uur

"mensen in dienst van het algemeen welzijn zouden helemaal geen belasting meer hoeven te betalen"

nu in deze tijd moedt je je mond open doen
en dat heeft ons geen windeieren opgeleverd

bijvoorbeeld: een schoonmaker of schoonmaakster
die zich afhankelijk van een werkgever opstelt
die voor diegene belasting inhoudt
heeft eigenlijk de macht zelf in handen
omdat diegene de hulpverlening verricht

met andere woorden:

kan die schoonmaker of schoonmaakster
bij de mensen thuis mondeling afspreken
bruto uitbetaald te worden (zonder bedrijf ertussen)
en dat diegene dan zelf belastingaangifte doet
omdat ook schoonmaakmiddelen
belastend voor het milieu zijn

want dat we belast worden voor onze zonden, prima
belasting is eigenlijk straf voor je zonden
maar sommige mensen verdienen helemaal geen straf
die zouden juist geprezen en beloond moeten worden

met andere woorden:

mensen in dienst van het algemeen welzijn
- mits zij hun dienstverlening goed en zuiver uitvoeren -
zouden helemaal geen belasting hoeven te betalen
juist omdat hun bijdrage de last van de samenleving verlicht
juist omdat zij het voor ons allemaal leefbaar,
handelbaar en handteerbaar maken

zonder hun, zou het een anarchie zijn
zonder hun zouden we het veel zwaarder hebben
en zouden we pas egt moeten overleven

laten we daarom het loon van deze mensen
die nuttige hulpverlening verrichten
niet langer belasten

ame ame
"people in service of the general well being should pay no taxes at all anymore"

now in this time you musdt open your mouth
and that has yield us no wind eggs

for example: a cleaner or cleanster
who positions itself dependent on an employer
who withhelds tax for that someone
has actually the power itself in hands
because that someone is doing the helping

in other words:

can that cleaner or cleanster
at the people at home orally agree
to be payed bruto (without company in between)
and that that someone itself does tax declaration
because cleaning products as well
are taxing for the environment

because that we are taxed for our sins, fine
tax is actually punishment for your sins
but some people do not deserve punishment at all
those should actually be praised and rewarded

in other words:

people in service of the general well being
- if they do their serving well and prestine -
should have to pay no tax at all
actually because their doing lightens the load of society
actually because they make it liveable, tractable, manageable,
for all of us

without them, it would be anarchy
without them we would have it much harder
and would we yet reli need to survive

let us therefor the wage of those people
who do useful service
no longer tax

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-27 17:20:17 uur

aan een dood paard kan je beter niet trekken

you better not pull on a dead horse

voor sommige mensen blijven de gordijnen gesloten

for some people the curtains remain closed

mensen die niet willen kan je beter laten

you better let people who do not want

Geplaatst op: 2015-11-27 09:55:36 uur

re: keep the peace, live without battle

>>>>>

For those who seek in peace
Will be dealing with war
Those who find the peace already
War will be gone forever and ever
Only if peace is truth and real
Unlike the past

voor diegenen die vrede zoeken
zullen met oorlog te maken hebben
diegenen die de vrede reeds vinden
oorlog zal weg zijn voor goed en altijd
alleen als vrede is waarheid en echt
niet zoals vroeger

>

if you want peace do not help 'them' (the ones with weapons), just live a life and enjoy the just things, like a nice quiet mourning

als je vrede wil help 'hun' dan niet (diegenen met wapens) leef gewoon een leven en geniet van de normale dingen, zoals een prettige rustige ochtend

and also if you believe in peace there will come peace
if you believe otherwise, it will be otherwise

en ook als je gelooft in vrede zal er vrede komen
als je iets anders gelooft, zal het anders zijn

Geplaatst op: 2015-11-27 09:34:06 uur

"bewaar de vrede, leef zonder strijd"

voor mensen waarbij de oorlogschepen oorlogschepen blijven
(dus waarbij die niet omgebouwd zullen worden tot plezierjachten)
voor die mensen is er eigenlijk geen hoop
en dat vind ik erg jammer
want omdat zij niet in vrede geloven
blijven zij de angst voeden
de haat vergroten
het leed verergeren
en laten ze na zonder strijd te leven
zonder strijd met zowel zichzelf
als de anderen
met nodeloze ruzie of ruzies tot gevolg

leef daarom met de hoop op vrede
het kan een kleine moeite zijn om van iemand te houden
maar zo moeilijk om het weer goed te maken
als je het verbruid hebt
omdat je naliet te geloven
in vrede

ame ame"keep the peace, live without battle"

for people whereby the war ships stay war ships
(thus whereby those will not be transformed to pleasure yachts)
for those people is there actually no hope
and that i find very sad
because of that they do not believe in peace
they keep feeding the fear
enlarge the hate
worsen the suffering
and are they failing to live without battle
live without battle with themselves
as well as with others
with needless argument or arguments to consequence

live therefor with the hope for peace
it can be a small effort to love someone
but so diffuclt to make up again
when you have dashed it
because you failed to believe
in peace

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-26 21:51:12 uur


nogmaals: gratis brood, groente en fruit, luxe producten (inclusief service) 50 % belast

again: free bread, vegatables and fruit, luxery products (including service) 50 % tax

ame amehypotheek lasten tegemoetkoming voor beginnend zelfstandig ondernemers

morgage load allowance for starting autonomous entrepreneurs

want door hoge lasten worden producten onnodig duur in de winkel

because by high loads products become unnecessary expensive in the store

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-25 21:40:42 uur


when the cat is lying on bed the mice must go sleep

Geplaatst op: 2015-11-25 19:25:41 uur


schaken is als het oplossen van puzzelsspeel geen schaken als de vrouw des huizes de afwas doet (of zoiets)

Geplaatst op: 2015-11-25 19:25:17 uur

playing chess is like solving puzzles

do not play chess when the misses is doing the dishes (or something like that)

Geplaatst op: 2015-11-25 17:32:16 uur

"­blind"­

i may not exclude you
prejudge
or make your life a hell

i musd be respectful
have the guts to say no
not be affraid
for an impopular decision

i may not exclude you
prejudge
or make your life a hell

this world, this free world
is of us together
of us all together

no one deserves it
not being heard or not being questioned

show interest in eachother
investigate the things
experience yourself
what people can find thereof

i may not exclude you
prejudge
or make your life a hell

good people exist in all forms
some are acquaintances
others are friends

keep talking with eachother
eventually you become wiser
eventually everything will be fine

like drinkbable water after the sin
like fruitful earth after the flood
where everyone may be itself
without that there is but yet something forbidden
without there but yet ever something must

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-25 16:35:07 uur

>>

if you poison yourself your whole life and you go do something about it when it is too late (when you are sick) then you can maybe do a little about it, but really getting better you become not

>

it is good that you say it: you musd your whole life be actively busy therewith

>>

that were they yes saying in the past? 'when the calf is drown then one fills up the well'

>

right yes, that is why you musd prevent that the calf falls into the well (prevent that you get sick), by:

- good eating (varied bread, fruit and vegatables),
- good drinking (water, plant extracts, like coffee, tea en soy milk, pos.­ fruit juices),
- good sleaping (between the 9 and 11 hours a day),
- good outside in the daylight moving (not too much, not too little, not too carrying, including lingering en streching)
- good resting (multiple quarters of an hour or half hours a day)
- good talking with eachother (exchanging information, asking questions, giving opinions, making appointments)
- and good taking care of eachother (living up to responsiblities which you share with eachother, helping eachother when it is necessary, thinking of solutions when there are problems)

Geplaatst op: 2015-11-25 16:34:06 uur

bring a smile to a person
and look how rich you are

(he/she can never pay you back)

- Jonas

Geplaatst op: 2015-11-25 16:32:24 uur

people eat no mercy bread with us

ow;­ you have unconditionally right to 'bread'
and you may always say and find what you want

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-25 16:31:01 uur

away with the industrial high worthy consumption products

we just yet only want 100 % pure nature products

for example that if you drink soy milk that you only drink soy juice of the soy beans mixed with water, without all those vitamin and calcium supplements, because how comes that vitamin b12 in the soy milk if alpro (ao.­) claim to be 100 % plant based? like it is tasting now that comes either from animal blood or from egg yellow? not from marmite or sea weed, and thereby !!! we do not want that mendacious vitamin b12 supplement at all!!! in our drinks to have, just soy milk, 100 % pure nature, and that counts actually for all consumption products ...

Geplaatst op: 2015-11-25 16:30:42 uur

als de kat op bed ligt moeten de muizen gaan slapen

Geplaatst op: 2015-11-25 16:28:18 uur

weg met de industrieel hoogwaardige consumptie producten

we willen alleen nog maar 100 % natuurzuiver producten

bijvoorbeeld dat als je soyamelk drinkt dat je alleen soyasap van de soyabonen gemengd met water drinkt, zonder al die vitamine- en calcium-toevoegingen, want hoe komt die vitamine b12 in de soyamelk als alpro (ea.­) claimen 100 % plantaardig te zijn? zo als het nu smaakt komt dat of van dierenbloed of van eigeel? niet van marmite of zeewier, en daarbij !!! willen we die leugenachtige vitamine b12 toevoegingen helemaal niet !!! in ons drinken hebben, gewoon soyamelk, 100 % natuurzuiver, en dat geldt eigenlijk voor alle consumptie producten ...

Geplaatst op: 2015-11-25 10:13:35 uur

mensen eten bij ons geen genadebrood

ot; je hebt onvoorwaardelijk recht op 'brood'
en je mag altijd zeggen en vinden wat je wil

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-25 09:52:18 uur

breng een glimlach aan een persoon
en kijk hoe rijk je bent

(hij/zij kan je nooit terug betalen)

- Jonas

Geplaatst op: 2015-11-24 15:11:09 uur


>>

nu zijn er mensen van de belasting dienst die zijn van plan te stoppen met blauwe enveloppen op te sturen? hoe nu verder?

>

blauwe enveloppen? gaat dat om geld geven of innnen?

>>

kan allebei

>

en waarom willen 'ze' er dan mee stoppen?

>>

omdat alles digitaal moed
je wordt verplicht digitaal belastingaangifte te doen

>

in geval van nood moed er altijd papier aanwezig zijn
dus 'ze' kunnen je helemaal niet verplichten

>>

want er zijn ik weet niet hoeveel laag geletterden, analfabeten, digibeten, migaranten, mensen die hier tijdelijk verblijven, mensen die de taal en de wiskunde niet machtig zijn, mensen die het gewoon niet willen, of mensen die door ziekte of ouderdom ook niet meer kunnen internetten, hoe gaan we dat oplossen? door alles maar te digitaliseren? is dat de oplossing? 'a-z-o-sjaal-luh buh-doel-ing'

>

zelfstandig of gemagtigd
digitaal belastingaangifte doen
- in het kader van de depapierisatie -
is prima

maar er is altijd nog een grote groep
waarvoor alternatieven zoals bijvoorbeeld:
- een (gebaren) tolk, schrift op papier
of braie letters op leeskarton -
aanwezig moeten zijn

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-24 15:10:14 uur

"­blind"­

ik mag je niet uitsluiten
bevooroordelen
of je leven een hel maken

ik moed respectvol zijn
het lef hebben nee te zeggen
niet bang zijn
voor een impopulaire beslissing

ik mag je niet uitsluiten
bevoorordelen
of je leven een hel maken

deze wereld, deze vrije wereld
is van ons samen
van ons allemaal

niemand verdiend het
niet gehoord of niet bevraagd te worden

toon interesse in mekaar
onderzoek de dingen
ervaar zelf
wat men ervan kan vinden

ik mag je niet uitsluiten
bevoorordelen
of je leven een hel maken

goede mensen bestaan in alle vormen
sommigen zijn kennissen
anderen zijn vrienden

blijf met mekaar praten
uiteindelijk word je wijzer
uiteindelijk komt alles goed

als drinkbaar water na de zonde
als vruchtbare aarde na de vloed
waar iedereen zichzelf mag zijn
zonder dat er nog maar iets verboden is
zonder dat er ooit nog maar iets moet

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-23 10:40:12 uur

correctie:

juist ja, daarom moed je dus voorkomen dat het kalf in de put valt (voorkomen dat je ziek wordt)

Geplaatst op: 2015-11-23 10:39:24 uur

>>

als je jezelf je hele leven vergiftigd en je gaat er pas wat aan doen als het te laat is (als je ziek bent) dan kan je er misschien nog wel een beetje aan doen, maar echt beter word je niet meer

>

dat is goed dat je het zegt: je moed je hele leven er actief mee bezig zijn

>>

dat zeggen ze toch vroeger? 'als het kalf verdronken is dan dempe men de put'

>

juist ja, daarom moet je dus voorkomen dat het kalf in de put valt (voorkomen dat je ziek wordt), door:

- goed te eten (gevarieerd brood, fruit en groente),
- goed te drinken (water, plantextracten, zoals koffie, thee en soyamelk, evt.­ vruchtensappen),
- goed te slapen (tussen de 9 en 11 uur per dag),
- goed buiten in het daglicht te bewegen (niet te veel, niet te weinig, niet te belastend, inclusief rekken en strekken)
- goed te rusten (meerdere kwartieren of halve uren per dag)
- goed met elkaar te praten (informatie uitwisselen, vragen stellen, meningen geven, afspraken maken)
- en goed voor elkaar te zorgen (verantwoordelijkheden die je met elkaar deelt nakomen, elkaar helpen als het nodig is, nadenken over oplossingen als er problemen zijn)

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-22 12:37:42 uur

>>>>>

I totally agree the creator did not design man to lead man, he gave us a conscience as a guide do determine right from wrong, if humans used their inbuilt guide well there would be no need for leaders. I totally get you now

Ik ben het helemaal eens de schepper heeft mens niet ontworpen om mens te leiden, hij gaf ons een bewustzijn als een gids om goed van slecht te bepalen, als mensen hun ingebouwde gids goed zouden gebruiken zouden er geen leiders nodig zijn. Ik begrijp je nu helemaal

>

:) good, thanks for your patience

:) goed, bedankt voor je geduld

Geplaatst op: 2015-11-21 17:38:37 uur

bezint eer ge sint

reconsider before thou santa

Geplaatst op: 2015-11-21 17:13:47 uur

>>>>>

I percieve the problem lies not in the religion, but in the people who claim to adhere to its teachings, they do not practice the beauty of their leader's teachings!

Ik neem waar dat het probleem niet in de religie ligt, maar in de mensen die claimen diens leer aan te hangen, zij voeren de schoonheid van hun leider's leer niet uit!

>

there should not have been any leader or leaders at all

er zou helemaal geen leider of leiders geweest moeten zijn

>>>>>

By leader I refer to prophet mohammad, any way your piece is enlightening

Met leider bedoel ik profeet mohammed, hoe dan ook je stuk is verhelderend

>

i know and he (peace be upon him) came in a time of need, but if people just had lived righteously a leader or leaders would not have been necessary at all, what i am saying is that we at all times should prevent the emergency situation such that leaders will never be necessary again

ik weet het en hij (vrede zij met hem) kwam in een tijd van nood, maar als mensen gewoon rechtvaardig geleefd hadden dan zouden een leider of leiders helemaal nooit nodig geweest zijn, wat ik zeg is dat wij ten alle tijden de noodsituatie zouden moeten voorkomen zodat leiders nooit weer nodig zullen zijn

Geplaatst op: 2015-11-21 14:02:32 uur

correctie / correction :

tot slot, het laatste (en eerste punt) over de benutting van 'geld', profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft de rente vervloekt, ik ga nog een stap verder en vervloek de winst, winst is harram, we zouden alleen moeten helpen tegen kostprijs

finally, the last point (and the first point) about the utilization of 'money' prophet mohammad (peace be upon him) has cursed the interest, i go yet a step further and curse the profit, profit is harram, we should only help against cost price

Geplaatst op: 2015-11-21 09:20:48 uur

>>>>>

thanks for the supplement

>

prophet mohammad (peace be upon him) has a sword in his name standing, he do has maybe lived his whole life with battle, and if there is now something where i substantially differ then it is in first instance at that point, live without battle - leef zonder strijd - thereby i absolutely do not condone the taking of life and eating of animals also not in times of war, allah has provided enough alternatives to not have to lower yourself through the taking of (animal)life then comes there also yet once the point that he (prophet mohammad - peace be upon him -) actually only has spoken for males and not sufficient for females, what actually also lies in the extend of that you should not be dependent, and thus should take your life and faith in own hands, whether you now are a female or male thereby have we thanks to that free will the possibility to multiply (after sex) as well as take away (after suicide) our life, both free wills are also by allah given to us, thus also if we well thought through want to use those then allah has given us that possibility, i am not saying i am anti life or pro dead, but yes that people are themselves responsible for his/her own life and the multiplication and ending thereof also i state in these commandments not that you per se must worship god, must be faithful, or may make no images, i let people free, i do state that you musd not publicly provocate, insult, bore or bully, just like that you may not publicly make love (whether you are gay, lesbian or hetero sexual) finally, the last point (and the first point) about the utilization of 'money' prophet mohammad (peace be upon him) has cursed the interest, i go yet a step further and curse the profit, profit is harram, we should only work against cost price the consequence is that as soon as money is not spent to excess and 'war shit' (everything what has to do with poison of the devil, killing, harming, violance, destruction, suppression, exploitation, fear sowing, etc.­) and as soon as people only and just are going to help (thus stop working, purely preform prestine deed en thus no excess or too less) shall the people, faithful or not, come to peace, and the joke is then that where i started with, live without battle, really reli is possible

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-20 22:44:30 uur

kijk priemende ogen met je nek aan

Geplaatst op: 2015-11-20 17:16:09 uur

nee = nee

Geplaatst op: 2015-11-20 16:21:00 uur

De Ware Islam

Ethics and Commandments
of Prophet Mohammad
(Peace be upon him) in wars

- Don't kill a woman - Don't cut a tree
- Don't kill an infant - Don't kill a child
- Don't kill a patient - Don't kill an old man
- Don't treach - Don't kill a monk
- Don't demolish a temple - Don't abuse a corpse
- Don't slaughter an animal except for eating - Don't destroy a building
- Fulfill covenants - Treat captives well and feed them
- Don't force anyone to be a Muslim - Forgive those who give up

re: De Ware Islam

>

als dit het is, dan doe ik het beter

if this is it, then i do it better

>

do not use money for evil, do not be dependent, do not lie, do not withheld information, do not
steal, do not omit to be generous, do not take life, do not omit to be respectful, do not harm
(physically as well as mentally), do not use force

gebruik geld niet voor slecht, wees niet afhankelijk, lieg niet, onthoud informatie niet, steel
niet, laat niet na vrijgevig te zijn, neem leven niet, laat niet na respectvol te zijn, beschadig
niet (zowel lichamelijk als geestelijk), gebruik geweld niet

ame ame

>>>>>

Dankje voor de aanvulling

>

het is niet alleen een aanvulling, profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft een zwaard in zijn naam staan, hij heeft misschien wel zijn hele leven met strijd geleefd, en als er nu iets is waar ik wezelijk verschil dan is het in eerste instantie op dat punt, leven zonder strijd - live without battle - daarbij keur ik het nemen van leven en eten van dieren absoluut niet goed ook niet in tijden van oorlog, allah heeft voldoende alternatieven geboden om je niet te hoeven verlagen door het nemen van (dieren)leven, dan komt er ook nog eens het punt dat hij (profeet mohammed - vrede zij met hem -) eigenlijk alleen voor mannen heeft gesproken en niet voldoende voor de vrouwen, wat eigenlijk ook in het verlengde ligt van dat je niet afhankelijk zou moeten zijn, en dus je leven en lot in eigen handen zou moeten nemen, of je nu een vrouw of man bent, daarbij hebben we dankzij die vrije wil zowel de mogelijkheid ons eigen leven te vermeerderen (na seks) danwel af te nemen (na zelfmoord) beiden vrije willen zijn ook door allah aan ons gegeven, dus ook als we die weldoordacht willen benutten dan heeft allah ons die mogelijkheden gegeven, ik zeg niet dat ik anti-leven ben of pro-dood, maar wel dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven en het vermeerderen en be-eindigen daarvan, ook stel ik in deze geboden niet dat je perse god moet aanbidden, gelovig moet zijn, of geen afbeeldingen mag maken, ik laat mensen vrij, ik stel wel dat je niet publiekelijk moed gaan provoceren, beledigen, vervelen of pesten, net zoals dat je niet publiekelijk met elkaar mag gaan vrijen (of je nu homofiel, lesbienne of heterofiel bent) tot slot, het laatste (en eerste punt) over de benutting van 'geld', profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft de rente vervloekt, ik ga nog een stap verder en vervloek de winst, winst is harram, we zouden alleen moeten werken tegen kostprijs, het gevolg is dat zo gauw geld niet meer besteed wordt aan overdaad en 'oorlogsshit' (alles wat met het gif van de duivel, doden, beschadigen, geweld, vernieling, onderdrukking, uitbuiting, angstzaaierij, etc. te maken heeft) en zo gauw mensen enkel en alleen nog gaan helpen (dus stoppen met werken, uitsluitend zuiverdaad plegen en dus geen overdaad of onderdaad) zullen de mensen, gelovig of niet, tot rust komen, en de grap is dan dat waar ik mee begon, leven zonder strijd, daadwerkelijk egt mogelijk is

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-20 15:02:51 uur

re: working is a dirty word

>>>>>

Nicely done.

Interesting format and gives the feel of a passionate rant. like it

>

you know why i am fed up with those insurence companies? because they talk shit and promise your money back but do not give it back, that is why i want to get rid of all insurences companies, because they have been talking shit for years now and it keeps getting worse and more expensive, and for what...!? o yes, i mentioned it already.,,, SHIT

weet je waarom ik het zo zat ben met die verzekeringsmaatschappijen? omdat ze lulkoek praten en je geld terug beloven maar het niet terug geven, dat is waarom ik van alle verzekeringsmaatschappijen af wil komen, omdat ze nu al voor jaren lulkoek hebben gepraat en het blijft steeds erger worden en duurder, en voor wat...!? o ja, dat heb ik al gezegd.,,,, LULKOEK

>>>>>>>>>>

Enjoyed it

Indeed, we throw away our liberties for a sense of security. Such is the life of a wage slave.

>

what they call security is in fact slavery

wat zij veiligheid noemen is in feite slavernij

Geplaatst op: 2015-11-19 21:38:32 uur

achievable and affordablega een leven leven, skat

you may think whatever you want, but we have something to say as well


divorcing is not hard, only the process towards the divorce, that is hard

working is a dirty word form the time that state slaves and wage slaves were in service of mean scary little males whom found it necessary that you were less than them, today people just help eachother and have we all at all times the right to say yes as well as no to the other (the customer)


as soon as you go working you are of them (of the customers), then you do not live your own life anymore, no then you are being lived, and what we so much want is that you just live and help, live with what is necessary, help where it is necessary, nothing more

because we put things to our account
money comes looking along with it, but that is in first instance
totaly never been necessary

ow;­ stop the possessiveness, stop the money and learn to sharealso without money the apples grow on the trees


it is not the money that solves it, but whether you do something for/to it, that solves itwhen you love eachother you are eachother's equal


when you make an efford for it you are eventually cheaper and healthier off

they must look 10 times will they see it once

how many times do i have to say it to you before you for once listen?royalty does not work

Geplaatst op: 2015-11-18 17:10:57 uur

ze moeten 10 x kijken willen ze het 1 x zien

hoe vaak moet ik het tegen jou zeggen voor je een keer luistert?als je er moeite voor doet ben je uiteindelijk goedkoper en gezonder uitals je van elkaar houdt dan ben je elkaars gelijkehet is niet het geld dat het oplost, maar of je er wat voor/aan doet, dat lost het opook zonder geld groeien de appels aan de bomenomdat wij dingen tot ons eigendom rekenen
komt er opeens geld bij kijken, maar dat is in eerste instantie
helemaal nooit nodig geweest

ot; stop de bezitterigheid, stop het geld en leer te delenadel arbeit niet

Geplaatst op: 2015-11-18 16:09:39 uur

werken is een vies woord uit de tijd dat er staatslaven en loonslaven in dienst waren van gemene enge mannetjes die het nodig vonden dat je minder was dan hun, tegenwoordig helpen mensen elkaar gewoon en hebben we allemaal ten alle tijden het recht om zowel ja als nee te zeggen tegen de ander (de klant)

zo gauw je gaat werken ben je van hun (van de klanten), dan leef je je eigen leven niet meer, nee dan word je geleefd, en wat wij zo graag willen is dat je gewoon leeft en helpt, leeft met wat nodig is, en helpt waar het nodig is, meer niet

Geplaatst op: 2015-11-17 22:06:01 uur

scheiden is niet moeilijk, alleen het proces naar de scheiding toe, dat is moeilijk

Geplaatst op: 2015-11-17 21:33:36 uur

go live a life

Geplaatst op: 2015-11-17 21:28:00 uur

jullie kunnen denken wat jullie willen, maar wij hebben ook wat te zeggen

Geplaatst op: 2015-11-17 21:26:23 uur

haalbaar en betaalbaar

Geplaatst op: 2015-11-17 17:35:45 uur

als je egt wil dat klanten je waar kopen
dan kan je het beter komen brengen

if you reli want your customers to buy ware from you
then you better come bring itveganistische bezorgservice

men kondige aan
men kope in
men bereide voor
men verkope aan bezorger
men late bezorgen

(en het geld wat de klant geeft
is voor de bezorger)

ame amevegan delivery service

one annouces
one buys in
one prepares ahead
one sells to the deliverer
one lets deliver

(and the money which the customer gives
is for the deliverer)

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-16 23:49:05 uur

voor niets gaat de zon op, maar bij mensen gaat de zon voor geld op

for nothing the sun goes up, but with people the sun goes up for money

Geplaatst op: 2015-11-16 01:18:54 uur

alles is te begroten als je maar weet wat het kost (en oplevert)

everything is to budget if you just know what it costs (and yields)autonome hulpkrachten, maw. ze doen zelf belastingaangifte en regelen zelf een back-up

autonomous assistants, iow. they do themselves tax declaration and provide a back up themselves

Geplaatst op: 2015-11-16 00:33:26 uur

als je voet het maar snapt

if just your foot gets it

Geplaatst op: 2015-11-15 16:56:58 uur

# attention

before you blame muslims or islam for the crimes of isis in paris, remember that isis has killed more than 200,000 muslims in the past 2 years

>

everyone with weapons is poisened by the devil, true believers know they should not annoy, harm or take life

iedereen met wapens is vergiftigd door de duivel, echte gelovers weten dat ze niet moeten vervelen, pijn doen of leven nemen

Geplaatst op: 2015-11-15 16:25:54 uur

wie goedkoop wil zijn kan het beste klein blijven

who wants to be cheap better stays small

Geplaatst op: 2015-11-15 15:38:16 uur

# all life matters

paris 13-11-2015
palastine 24/7

>

2 bads do not make one right, just get rid of the weapons and stop the fight

2 fouten maken nog niet 1 goed, raak gewoon de wapens kwijt en stop de strijd# attention

before you blame muslims or islam for the crimes of isis in paris, remember that isis has killed

more than 200,000 mulsims in the past 2 years

>

everyone with weapeons is poisened by the devil, true believers know they should not harm or take

life

iedereen met wapens is vergiftigd door de duivel, echte gelovers weten dat ze geen pijn horen te

doen of leven te nemenwesterns pray for paris, the world prays for everybody

westerlingen bidden voor parijs, de wereld bidt voor iedereen

Geplaatst op: 2015-11-15 12:42:58 uur

"humanitaire acties alleen zijn niet genoeg, beter zijn natuurbeschermende acties"

vervang de beveiligers en soldaten door biologen en economen, wat er eigenlijk gebeuren moed, is dat mensen in dorpen die nu slachtoffer zijn van militaire onderdrukking, een eigen economie (inkomen / handel) nodig hebben om zelfstandig en onafhankelijk te zijn, om dat te bereiken moed de natuur om die mensen heen zeer goed functioneren, dus moed alle vervuiling opgeruimd worden, land vruchtbaar gemaakt worden, overdaad en verlies terug gebracht worden tot het minimum, het welzijn en de vrijheid van de dieren hersteld worden, en dat is dus veel meer dan in jeeps rondrijden met kogelvrije vesten, dat betekent dus dat de huidige aanpak (van humanitaire acties) achterhaald en ongewenst is

ame ame"humanitarian actions alone are not enough, better are nature protection actions"

replace the guards and soldiers by biologists and economists, what there actually musd happen, is that people in villages who are now victims of military oppression, need an eigen economy (income / trade) to be autonomous and independent, to achieve that the nature around those people musd function very well, thus all the pollution musd be cleaned up, land be made fruitful, excess and loss be reduced to the minimum, the well-being and freedom of the animals be restored, and that is so much more than driving around in jeeps with bulletproof vests, which thus means that the current approach (of humanitarian actions) is obsolete and undesirable

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-15 09:53:16 uur

het blauwe goud

0,10 gram =­
best wel smakelijk verpulvert
in 0,25 gram tabak

0,10 gram =­
zeer smakelijk verpulvert
in 0,25 gram wietgruis

ot: het is lekker om te roken
bijvoorbeeld met tabak of wiet

ame ame
softpop (cheap &­ easy)

- 80 % gemalen en gedroogde tabak
- 15 % gemalen en gedroogde maanzaad
- 5 % gemalen en gedroogde wiet


joint van 0,350 gram

vriendenprijs: 0,50 euro / 0,75 dollar
winkelprijs: 1,00 euro / 1,50 dollar
toeristenprijs: 2,50 euro / 4,00 dollar

Geplaatst op: 2015-11-13 11:32:27 uur

goede voeding, rust en frisse lucht
spiegeltje, piemeltje aan m'n hand
wie is de mooiste van het land?
"met een stokki achtur thoor"men leze
men lere
men schrijve
men kere
men wijze
men smereen men geve tot slot
aan alle pandaberen
genoeg water, voedsel
ruimte en macht
om de wereld
met bamboe te regerename ame

Geplaatst op: 2015-11-10 08:19:54 uur


>>>>>


kapitaal heeft de mogelijkheid om te ontwikkelen ,als er geen risicodragers zijn komt alles tot stilstand ,dus luxe is vaak de voorloper van het goedkopere gemak

>

geld is niet de oplossing, oplossingen komen door ergens goed over na te denken, men moet op dit moment zo nodig, daar zit de kapitale fout, het enige wat we graag willen is dat de overdaad zo goed als volledig verdwijnt en dat iedereen gewoon kan leven en helemaal niet meer hoeft te overleven

Geplaatst op: 2015-11-09 11:56:35 uur

re: een gat in de markt is een gat in de wet

>>>>>

daar kan de wet een beschermer zijn ,al zijn de slachtoffers dan al vaak niet meer te tellen :P

>

misschien zijn mensen wel heel gelukkig met je product

>>>>>

dan komt er meestal geen regulering .... of de overheid voelt zich gepasseerd

>

belasting = regulering

>

zo lang de overheid t nie weed = er ook geen belasting

>

eerder heb ik al geprobeerd geld buitenspel te zetten door alles met ruilen en overleggen op te gaan lossen, dat zou de belasting buitenspel zetten, maar dan nog zullen we goud, zilver en brons overhouden wat als een soort geld zal functioneren waarover belasting geheven wordt, dan is het wel eerlijker, maar nog steeds met overheidsbemoeienis, ik hink daarbij op 2 gedachten, of wel geld (maar dan goud, zilver en brons) wat makkelijk doch gedeeltelijk onvrij en oneerlijk is, of helemaal geen geld (dus volledig met ruilhandel en overleg) wat moeilijk doch wat vrijer en wat eerlijker is

>>>>>

alles van waarde (goed of dienst) zal een fictieve tegenwaarde krijgen bij gebrek aan voldoende edelmetalen

de bemoeienis van overheidswege hoort het volume te hebben waarmee de ongelijkheid in verdiensten tot een aanvaardbaar niveau geëgaliseerd kan worden en alle volksbenodigdheden bekostigd kunnen worden

>

tegenwaarde = idee, zonder (munt)eenheid neem ik aan, bijv. vriendenprijs voor een maaltijd is 1 punt wat gelijk staat aan 1 brons munt van 10 gram, luister overheidsbemoeienis betekent sociale dwangarbeid, ik stel voor het zelf als zelfstandige groep te doen, zonder wapens en veiligheidsoverdaad

Geplaatst op: 2015-11-08 19:57:06 uur

re: een gat in je hand is een gat in je hoofd

>>>>>

dat hangt toch samen met de voorraad waar je uit kunt putten ....

>

ook mensen die veel hebben hebben het helemaal niet nodig om zich te goed te doen aan overdadig veel luxe, dat soort mensen zijn machtziek en geldziek

>>>>>

zij die veel hebben is geen mensensoort ,zij hebben alleen een ander verwervingsgehalte ; hoe ze er mee omgaan bepaalt of ze "ziek" zijn of gezond ...

>

luxe = zondig en ongezond, als je het geld zuiver en alleen uitgeeft waarvoor het nodig is heb je zowat niets nodig, die mensen zouden die overschotten dan veel beter besteden aan mensen die tekorten hebben, ot; ervoor zorgen dat anderen het gat in hun voet kwijtraken

Geplaatst op: 2015-11-08 19:56:49 uur

softpop mix

- 50 % gedroogd wiet
- 20 % gedroogd tabak
- 15 % gedroogd sintjanskruid
- 10 % gedroogd valeriaan
- 5 % gedroogd maanzaad

smaak: lekker/vies bitterzoet

effect: lekker/raar zelfvertrouwen

per joint a 0,350 gram

vriendenprijs: 1,50 euro / 2,25 dollar
winkelprijs: 3,00 euro / 4,50 dollar
toeristenprijs: 5,00 euro / 7,50 dollarhardte drugs
hardte poep
hardte lijnen / regels

heardt drugs
heardt shit
heardt lines / ruleseen gat in de markt is een gat in de wet

a hole in the market is a hole in the law

(mensen die iets ontdekken kunnen ervan profiteren totdat het gereguleerd wordt)

(people whom discover something can profit from it until it is regulated)


een gat in je hand is een gat in je hoofd

a hole in your hand is a hole in your head

(mensen die overdadig veel geld uitgeven zijn ziek)

(people whom spend excessively much money are sic)


een gat in je hart is een gat in je ziel

a hole in your heart is a hole in your soul

(mensen met liefdesverdriet en/of rouw hebben een trauma te verwerken)

(people with love hurt and/or mourn have a trauma to process)


een gat in je kies is een gat in je leven

a hole in your molar is a hole in your life

(mensen die hun tanden en kiezen verliezen leven zeer ongezond)

(people whom lose their teeth and molars live very unhealthy)


een gat in je voet is een gat in je balans

a hole in your foot is a hole in your balance

(mensen die telkens tekort komen geraken sneller in geld problemen)

(people whom are short all the time get into money trouble more quickly)

Geplaatst op: 2015-11-08 17:35:10 uur

bereidheid en beschikbaarheid

willingness and availability

Geplaatst op: 2015-11-07 20:14:17 uur

de soep wordt niet zo heet gegeten als dat die opgediend wordt

the soup is not eaten as hot as it is being served

Geplaatst op: 2015-11-07 11:59:41 uur

re: merely in freedom you can be yourself

>>>>>

Inspired!

I always love to see another philosophical type person.­

Keep on your journey and find your freedom.­

blijf je weg gaan en vind je vrijheid

>

reasoning is the way, reasoning is freedom, freedom is the way to reason

bespreken is de weg, bespreken is vrijheid, vrijheid is de weg om te spreken

Geplaatst op: 2015-11-06 22:59:14 uur

slechts in vrijheid kan je jezelf zijn

al die gildes en geloven op dit moment
het zijn van die dwingelandjes
waar je van alles moet en niets mag
en dat is helemaal niet prettig
daarom zouden wij zo graag willen
dat iedereen zijn of haar functie
geloof of ongeloof in vrijheid kan beleven
zonder ergens aan mee te moeten doen
of dat je ergens tegen gehouden wordt
of zoiets

ame ame

merely in freedom you can be yourself

all those gilds and beliefs at this moment
it are like those repressors
where you must do all sort of things and may do nothing
and that is not pleasant at all
that is why we would like so much
that everybody can expierence his or her function
belief or disbelief in freedom
without needing to get engaged somewhere
or that you are being stopped somewhere
or something like that

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-06 20:22:10 uur

wat je gelukkig en goed hebt volbracht
boek het zorgvuldig en zeg het niet te zacht
wat je mislukte dat gaat niet teloor
daar zorgen anderen je vrienden wel voor

- onbekend (uit een stenoboekje)

Geplaatst op: 2015-11-06 19:30:20 uur

>>>>>

When sin is lost government is lost.­

wanneer de zonde verdwenen is, is de overheid verdwenen

>

prevail the sin, prevail governmental interference

voorkom de zonde, voorkom overheidsbemoeienis

Geplaatst op: 2015-11-06 13:32:22 uur

read, focus and do your benefitlees, richt op en doe er je voordeel meewees vereerd met elkaarbe honored with eachother

Geplaatst op: 2015-11-06 12:52:02 uur

# my first society hack #


people built and inhabit enough habitable living space
and provide a good ventilation, isolation and fire safety
thereafter comb, grow, make or draw enough wares
which people then announce at different places
wait thereafter patiently
and trade, use or give the wares away
at that moment people are an independent group
whom need no money, income or allowance
ow: people live of the trade
and are self responsible for the peace


(without a government that needs to come to pass)


ame ame


#­ my first society hack #­

mensen bouw en bewoon genoeg bewoonbare woonruimte
en zorg voor een goede ventilatie, isolatie en brandveiligheid
daarna jut, groei, maak of teken genoeg waren
die mensen vervolgens op verschillende plaatsen aankondigen
wacht daarna geduldig
en handel, gebruik of geef de waren weg
op dat moment zijn mensen een zelfstandige groep
die geen geld, inkomen of toeslag nodig heeft
ot: mensen leven van de handel
en zijn zelf verantwoordelijk voor de vrede

(zonder dat een overheid eraan te pas hoeft te komen)

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-06 11:33:58 uur

we never needed it (money) and them (the government) in the first place and we never need it and them in the last place

we hebben het (geld) en zij (de overheid) nooit nodig gehad in de eerste plaats en we hebben het en zij niet nodig in de laatste plaats

Geplaatst op: 2015-11-06 11:31:59 uur

gewoon = gewonnen

just = won

Geplaatst op: 2015-11-04 15:53:43 uur

we are born to be and not to pretend

we zijn geboren om te zijn en niet om te doen alsof

Geplaatst op: 2015-11-04 15:53:23 uur

want wie naai je nu werkelijk met die middelvinger naar de nsb dienst? het koningshuis inclusief het leger en hun koe kluts clan toch, dat al jaren misdadig is tegen de mensheid en de dieren, en bovendien toch al veel meer dan genoeg jaar inkomen heeft, mensen zouden zich moeten schamen dat ze werken, want dan doe je mee aan de overdaad, wat zij zich niet realiseren is dat van elke 100 euro netto er ongeveer 25 euro netto naar de oorlog, onder de schuilnaam jee-ass-if gaat, ot: door te werken zijn we zelf verantwoordelijk voor de doden daar

Geplaatst op: 2015-11-04 12:40:56 uur

schakers en schaaksters zijn als katten en poezen die kunnen zeer slecht tegen stofzuigers en natte voeten

Geplaatst op: 2015-11-04 11:04:29 uur

this and that

dit en dat

Geplaatst op: 2015-11-02 18:20:36 uur

een klein kinkje in de verbinding met de praktijk

wij kunnen lullen wat we willen
zij doen toch wat ze zelf willen
dus zij kunnen ook lullen wat ze willen
wij doen toch wat we zelf willen
en zo is het cirkeltje weer rond

met andere woorden:
lul maar raak, maar het verder weinig zin
als de neuzen niet dezelfde kant opstaan

wat zoiets betekent als:

kom eens een keer met een redelijk voorstel
haal die dwang eraf
die loop van ons hoofd
en praat als een gewetensvol mens
in plaats van een gewetenloze machine

dan maken we van de middelvinger
misschien nog wel eens een keer een vredesteken

en kunnen we zaken doen

bij voorbaat dank
en de groeten aan de overkant

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-02 18:19:33 uur

als je ooit 'moet' schrijft
schrijf dat dan met een 'd'
want moeten is niet echt moeten
het is vaak wat zij willen
schrijf daarom moed met een d
dan weten ze wel wat je bedoelt
en lieg je niet echt
want wat er eigenlijk bedoeld wordt
is dat 'men' het graag zou willen

nb.­ er is ook moed voor nodig om iets te moeten

Geplaatst op: 2015-11-02 12:28:09 uur

goede bedoelingen en dubbele agenda's
is zoiets als liegen en vals spelen
voor de kots

Geplaatst op: 2015-11-02 12:27:47 uur


het alarm gaat (de 1e vd maand om 12 u)

de noodtoestand is deze maand nog steeds van kracht
maw: mensen blijven nog steeds met hun kop in het zand
en hun reet bij het bord het stuk vlees naar binnen werken
steken een dikke middelvinger op naar kbymuurarties
en kbymuurarties zegt ondertussen:
mensen als ze u dwingen geef ze de vinger
en loop weg
en we zullen zien wie de meeste vingers krijgt
kbymuurarties of zij

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-02 12:27:10 uur

laat mensen maar lekker denken
en als ze moeilijk gaan doen en vragen stellen
laat ze dan nog maar wat harder denken

Geplaatst op: 2015-11-02 09:18:22 uur

je doet wel wat voor mekaar
maar je verwacht er niets voor terug

ot: voor wat hoort niets
en niets hoort voor wat

Geplaatst op: 2015-11-01 22:31:11 uur

mensen die geld als drukmiddel gebruiken zijn ziek
daar kan je beter zo ver mogelijk uit de buurt van blijven
die zijn misschien wel met veel veren geslaagd op school
maar gigantisch gezakt in het leven

Geplaatst op: 2015-11-01 19:48:40 uur

kinderen geloven in sinterklaas
volwassenen in de democratie
beiden bestaan niet
maar we blijven optimistisch

Geplaatst op: 2015-11-01 18:59:08 uur

denkt u nu werkelijk dat de hoogte van de belasting, de accijnsen en het basis inkomen, daar waar het om draait met de verkiezingen, want de meeste mensen stemmen voor hun portemonnee, denkt u nu werkelijk dat die tarieven democratisch tot stand komen? nee, die tarieven komen niet democratisch tot stand, die komen economisch tot stand, zoals zij dat willen en denken dat het goed is, dus in werkelijkheid heeft het invullen van een stembiljet nul invloed op uw portemonnee en de dagelijkse gang van zaken in dit leven

Geplaatst op: 2015-11-01 18:28:38 uur

lezen en doen / leren en loslaten


als je succes wilt in het leven
heb je het lef om nee te zeggendus wat moet je doen als ze u aan het werk willen zetten?

- geef ze de middelvinger
- en loop wegwat zij 'zekerheid' noemen is eigenlijk dwangarbeidthere comes a time in your life
when you just need to give them the finger
and walk away for goodif you just give them what the f they want then they will do every dance for you which you want

Geplaatst op: 2015-11-01 17:31:53 uur

je kan het wel goed bedoelen, maar je kunt het beter gewoon goed doen

you may mean well, but you better just do well

Geplaatst op: 2015-10-31 15:19:06 uur

je wil met elkaars verschil leven, of niet

you want to live with eachother's difference, or notGeplaatst op: 2015-10-31 11:28:05 uur

ze kunnen de hele wei leeg stelen
en ze komen ermee weg
en de ander kijkt over de schutting
en die heeft het gedaan

they can empty steal the complete meadow
and they get away with it
and the other looks over the fence
and that one has done it

Geplaatst op: 2015-10-31 11:27:42 uur

"there is no escaping the truth"

must is often want
forbid is often ignor
you do not need to treat it heavy
though weighing precisely is mostly well to learn

iow:

one who is aware of what one is saying
choses his/her words somewhat more careful
than people whom lack that awareness

ow:

civilisation has everything to do
with the proper word choice
and sensing the little things

because if you show
that you do not understand the other
then the friendship goes lost

maybe that barbarians / weaping ents
do not care about that
then it is good as well
those are not yet that far

civilisors / friends however
whom have made the step
do find that among each other terrible

that is why the advice stays
try to chose your words carefully
and try to as good as possible
sense the little things

ame ame

Geplaatst op: 2015-10-30 21:51:03 uur

het regent, het regent
de plantjes worden nat

Geplaatst op: 2015-10-30 17:36:14 uur

water drinken
water drinken
dat zal lekker smaken
dat zal lekker smaken
drink maar op
drink maar op

Geplaatst op: 2015-10-30 17:35:45 uur

zoveel duizend mensen, zoveel duizend meningen
maar er zit er vaak maar 1tje tussen die eens een keer
een slimme vraag stelt

Geplaatst op: 2015-10-30 16:50:54 uurveel seks, veel ruzie

Geplaatst op: 2015-10-30 16:50:36 uureen waarheid als een koe doet in india heel veel pijn, terwijl wij hier in nederland staan te applaudiseren

nb.­ weet u de waarheid over de koe in nederland?

Geplaatst op: 2015-10-30 16:49:50 uur