Gegevens:

Categorie:
Horror
Geplaatst:
29 oktober 2015, om 19:23 uur
Bekeken:
486 keer
Aantal reacties:
3
Aantal downloads:
189 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"­niet uw stem heeft het voor het zeggen, nee het geld heeft het"


"­niet uw stem heeft het voor het zeggen, nee het geld heeft het voor het zeggen"­

wetten worden alleen maar gemaakt en aangepast als er economische belangen bij zijn, geen emotionele belangen van het volk

met andere woorden:

de democratie is een poppenkast om u het idee te geven dat u invloed heeft met uw stem, maar in de werkelijkheid luisteren de heren en dames politici inclusief de rechtsmacht alleen maar naar het geld, naar economische belangen die een rol spelen in wat zij rechtvaardig vinden, niet u, nee zij, ja u hoort het goed, niet u, nee zij

daarom werken verkiezingen niet en worden de gewone mannen en vrouwen op straat altijd teleurgesteld door het verkiezingsbedrog van de overwinnaars

daarom - omdat de beslissing die zij maken door geld gestuurd wordt- is een eerlijke wereld niet mogelijk

daarom zou u niet langer voor democratie moeten kiezen, maar gewoon uw stem moeten gebruiken om te overleggen en samen zonder leidinggevende tot een oplossing te komen

ame ameReageer op dit gedicht!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

kinderen geloven in sinterklaas
volwassenen in de democratie
beiden bestaan niet
maar we blijven optimistisch

Geplaatst op: 2015-11-01 19:00:07 uur

denkt u nu werkelijk dat de hoogte van de belasting, de accijnsen en het basis inkomen, daar waar het om draait met de verkiezingen, want de meeste mensen stemmen voor hun portemonnee, denkt u nu werkelijk dat die tarieven democratisch tot stand komen? nee, die tarieven komen niet democratisch tot stand, die komen economisch tot stand, zoals zij dat willen en denken dat het goed is, dus in werkelijkheid heeft het invullen van een stembiljet nul invloed op uw portemonnee en de dagelijkse gang van zaken in dit leven

Geplaatst op: 2015-11-01 18:29:14 uur

"not your vote is in control, no the money is in control"

laws are but only made and adjusted if thereby are economic interests, no emotional interests of the people

in other words:

the democracy is a puppet show to give you the idea that you have influence with your vote, but in the reality the gentlemen and ladies politics including the right order are only listening to the money, to economic interests that play a part in what they find just worthy, not you, no they, yes you heard it well, not you, no they

that's why elections do not work and why the ordinairy men and women in the street are always disappointed by the election fraud of the victorors

that's why - because the decisions that they make is driven by money - a honest world is not possible

that's why you no longer should chose for democracy, but just use your voice to reason and together without someone in charge come to a solution

ame ame

Geplaatst op: 2015-10-30 20:08:16 uur