Gegevens:

Categorie:
Waargebeurd
Geplaatst:
19 oktober 2015, om 12:27 uur
Bekeken:
541 keer
Aantal reacties:
4
Aantal downloads:
222 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"ontkoppel de zorg van onze economie /disengage the care from our"


"ontkoppel de zorg van onze economie"

het systeem is ziek, zo ziek
waar het fout gegaan is
is dat de gezondheidzorg commercieel geworden is
op dat moment is een lichaam en geest niet meer iets wat gered moet worden
nee, het is iets waaraan verdiend kan worden
en dan opeens is de aanpak en de informatie die je krijgt heul anders
heul, heul anders, 
eigenlijk heeft de gezondheidszorg zoals het nu bedreven wordt
niet eens het recht om gezondheidszorg te heten, want dat is het niet
het is nu -doordat er geld aan gekoppeld is- gewoon overbodige handel
als u ziek bent of wordt dan gaan zij er alles aan doen
om u zolang mogelijk te entertainen met opgeklopte lucht
dure en slechtwerkende middeltjes, met bijwerkingen die wel invloed hebben
om u zolang mogelijk in de illusie te houden dat ze u aan het helpen zijn
maar dat zijn ze niet, nee ze zijn u aan het leegzuigen
l-e-e-g-zui-g-<<<<<<<< en, hier met die centen
u wilt toch beter worden, niet?...

ja beter worden doe je door die onzin voor te zijn
en gezond te blijven vnm. door middel van de voeding (zonlicht en water drinken)
maar nu zolang het geld gekoppeld is aan de genezing
kunnen we hier (in het westen) niet spreken van 'zorg'
van gezondheidzorg, het is een hoax
theater om u het waanidee voor te houden dat u gered gaat worden
maar in de werkelijkheid wordt je (soms letterlijk) genaaid
en betaal je zoveel geld 
dat als je niet al scheel kijkt van jacobs-creutzfeld door besmette koeien te eten
dat je wel scheel gaat kijken van de rekening van uw lokale kwakzalver
en dat, dat hebben we allemaal aan de vrije markteconomie te danken 
ot: leve de vrijheid, de papa-papa-papagaai gaat niet dodo-doot

ame ame"disengage the care from our economy"

the system is sic, so sic
where it went wrong is
is that the healthcare has become commercial
at that moment a body and soul is not something what must be saved
no, it is something whereby money can be made
and then all of a sudden is the approach and the information which you get teutely different
teutely, teutely different,
actually has the healthcare like it is practised now
not even the right to be named healthcare, because that it is not
it is now - because money is engaged with it - just expendable business
when you sic are or become then they go do everything about it
to entertain you as long as possible with whipped air
expensive and bad working little means, with side effects which do have influence
to keep you as long as possible in the ilussion that they are helping you
but that they are not, no the are sucking you out
s-u-c-k-ing- <<<<<<<you<<<<<<<< out, here with those penny's
you want yet to get better, not? ...

yes getting better you do by being ahead of that nonsense
and staying healthy m. by means of feeding (sunlight and water drinking)
but now as long as money is engaged with curing
can we here (in the west) not speak of 'care'
of healthcare, it is a hoax
theatre to put the desillusion in front of you that you are going to be saved
but in reality you are (sometimes literally) screwed
and are you paying so much money
that if you do not look cross-eyed from jacobs creutzfeld by eating infected cows
you will be looking cross eyed by the bill of your local quack doctor
and that, that we all have to thank to the free market economy
ow: live the freedom, the papa-papa-parrot goes not dodo-deat

ame ame Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

re: disangage the care from our economy

>>>>>>>>>>

Clever piece

Yeah, unfortunatley your words ring tru to many, many people throughout this land. The Health service and im talkin about those working on the floor, great nurses, overworked doctors, understaffed to the point where lives are being lost. And then administrations unable with whatever thier funding are not providing anything like they could for better access in the case of mental health & working standard levels that are fair, managable and most of all concentrated 100% on the patient always. to achieve this I believe the whole system right across the sector will have to combine, communicate and work together to make the improvements that even the doctors, nurses, therapists, etc are crying out each day, ' a silent scream, that the politicians seem unable to hear. DJM

Summarize the story: A very current & Topical piece.

we need more voices like this

Geplaatst op: 2015-10-23 22:34:54 uur

re: disangage the care from our economy

>>>>>

Poetry and politics, interesting.

Geplaatst op: 2015-10-21 23:03:27 uur

"disengage the care from our economy"

the system is sic, so sic
where it went wrong is
is that the healthcare has become commercial
at that moment a body and soul is not something what must be saved
no, it is something whereby money can be made
and then all of a sudden is the approach and the information which you get teutely different
teutely, teutely different,
actually has the healthcare like it is practised now
not even the right to be named healthcare, because that it is not
it is now - because money is engaged with it - just expendable business
when you sic are or become then they go do everything about it
to entertain you as long as possible with whipped air
expensive and bad working little means, with side effects which do have influence
to keep you as long as possible in the ilussion that they are helping you
but that they are not, no the are sucking you out
s-u-c-k-ing- <<<<<<<you<<<<<<<< out, here with those penny's
you want yet to get better, not? ...

yes getting better you do by being ahead of that nonsense
and staying healthy m. by means of feeding (sunlight and water drinking)
but now as long as money is engaged with curing
can we here (in the west) not speak of 'care'
of healthcare, it is a hoax
theatre to put the desillusion in front of you that you are going to be saved
but in reality you are (sometimes literally) screwed
and are you paying so much money
that if you do not look cross-eyed from jocobs creutzfeld by eating infected cows
you will be looking cross eyed by the bill of your local quack doctor
and that, that we all have to thank to the free market economy
ow: live the freedom, the papa-papa-parrot goes not dodo-deat

ame ame

Geplaatst op: 2015-10-21 21:41:23 uur

re: ontkoppel de zorg van onze economie

>>>>>>

Ik zit helaas "­vast"­ in deze molen, reuma heupafwijkingen cptss

>

moet je eens kijken hoeveel zij werkelijk 'doen', hoeveel dat 'kotst' en wat er gebeurt was als niemand zich ermee bemoeid had, je zelf wat dingetjes gelezen had, en een natuurlijke oplossing wis te vinden, ik bedoel -alleen voor mezelf spreken- aardappelen gneest me ...­ ni ut zalvie, nu ik beter, geen auwwww, geen bloet, ik ook goedt slapen met kruidethee, ni dank ze prikkie, nee, stressig daarzo, middel doe wel wa, ma theezetten kan ik zelv

voor wezens met depressieve klachten is er tegenwoordig ook gewoon sintjanskruidthee op de markt, ook daar hoeft dat hele psychiatriecircus niet voor op te komen draven

>>>>>

Verwijt niet het volk emoties
Verwijt de elite dat ze daar meedogenloos mee om gaan.­
En laat de dichter.­

>

achterin kom je op ideeen
voorin zie je de show

>

wees die shit voor

gz hoax

me k#­tst sgeel van de rEk'''

GUNAAJDT

by jurr local kwbkzblver

lv libertat

Geplaatst op: 2015-10-19 19:09:15 uur