Gegevens:

Auteur:
Categorie:
Geloof
Geplaatst:
8 augustus 2010, om 08:20 uur
Bekeken:
920 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
273 [ download ]

Score: 3

(3 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Geloven"


Als antwoord op het stuk "Waar is God" had ik een uitgebreide reactie geschreven. Het lukte me echte niet deze te plaatsen. Vandaar dit stukje.

Willem Kloos was een echte Tachtiger. De eisen die de Tachtigers aan de kunst stelden waren:

1- esthiticisme- schoonheid

2- l'art pour l'art-kunst in zichzelf is doel

3- individualisme

4- vorm en inhoiud zijn één

5- waarneembare werkelijkheid is uitgangspunt (realisme, naturalisme)

 

Kloos was homoseksueel in een tijd dat de moraal dit ten strengste afwees. Hij deed dan ook alles om dit verborgen te houden. Dit kan mede geleid hebben tot de houding die uit onderstaand sonnet spreekt.

 

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten

En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon

Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten,-

 

En als een  heir van donker-wilde machten

Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn

Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

 

En tòch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond

Uw overdierb're leên den arm te slaan,

En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

 

En trots en kalme glorie te vergaan

Op úwe lippen in een wilden vloed

Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

 

Hier spreekt, denk ik, een mens die baas wil zijn over eigen lichaam en leven en daar de kans niet toe krijgt. Hij verwerpt elke autoriteit, maar kan de maatschappij niet openlijk aanvallen, omdat hij dan voor zijn homoseksualiteit moet uitkomen en figuurlijk gezien zijn eigen graf graaft.

Dus grijpt hij hoger en verwerpt God, althans in de eerste twee verzen van het sonnet.

Ná de wending spreekt zijn twijfel en zijn verlangen naar de God die hij eerst verworpen heeft.

 

Deze twijfel kent ieder mens, gelovig of niet-gelovig in meerdere of mindere mate. Het woord "geloven" geeft al aan dat er geen sprake is van zeker weten. Geloven kan rust geven maar zeker weten zal pas aan gene zijde tot de eventuele mogelijkheden kunnen behoren.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

Interessant verhaal en mooi sonnet, waarbij ik ook naar de regeltjes heb gekeken.

Geplaatst op: 2010-08-08 17:23:28 uur