Gegevens:

Auteur:
Categorie:
Persoonlijk
Geplaatst:
5 april 2010, om 15:24 uur
Bekeken:
1293 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
330 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Groepsconfrontatie"


  Opdracht voor een cursus verhalen schrijven: Droom of mooie ervaring
 
 
Mijn werkzaamheden hebben overwegend bestaan uit het werken met groepen. Veelal als trainer/begeleider van sportgroepen. We weten allemaal dat een groep enorme invloed kan hebben op de individuele personen binnen die groep en ook dat er in een groep enorme krachten kunnen vrijkomen. Dit zowel in positief maar ook in negatief opzicht. Vooral in de pubertijd zijn er talloze voorbeelden te noemen waarbij leden zich gewoontes en gedragingen eigen maken om in de gratie van andere groepsleden te komen. We hoeven maar te denken aan vormen als roken, drank en drugsgebruik. Het gedrag en de vernielzucht van de voetbalsupporters zijn daar voorbeelden van. Ook het zich afzetten tegen overheidspersoneel en hulpverleners gebeurt vaak in groepsverband.
 
Een vijftal jaren heb ik als sportinstructeur op de Koninklijke Militaire Academie les gegeven aan cadetten, zeg maar de toekomstige officieren van de land- en luchtmacht.
Met het gegeven dat er ook positieve invloed is binnen groepen, werd daar een project groepsconfrontatie gestart. De bedoeling was om de cadetten in moeilijke omstandigheden
persoonlijke grenzen te laten verleggen onder druk van de groep.
Er werd een programma ontwikkeld waarbij groepen van maximaal twaalf personen, twaalf dagen ononderbroken in een eenvoudig onderkomen verbleven. Er werd een pittig programma van overwegend fysieke activiteiten aangeboden. Ze beschikten niet over eigen geld of communicatiemiddelen. Eten bereiden en wassen van kleding en dergelijke moesten ze zelf verzorgen met middelen aangeboden door de organisatie. Dit programma was in het eerste studiejaar en startte meteen bij aankomst op de KMA. Ze kregen een volledig pakket kleding en uitrusting uitgereikt en het programma kon beginnen. Dit project heb ik mee mogen maken in 1972 en 1973. Vooropgesteld moet worden dat deze leerlingen een atheneumdiploma hadden, omstreeks achttien jaar oud en doorgaans bijzonder goed gemotiveerd waren voor deze militaire opleiding
 
Aan elke groep werd een leider toegevoegd, waarvan ik er één was. Wij waren daar speciaal voor opgeleid en werden als: "mijnheer X, jullie groepsleider" voorgesteld. Eén van de belangrijkste principes was dat wij de afzonderlijke programma's steeds aandroegen maar daarbij niets verplicht stelden. Wij volgden de uitvoering vanaf de zijlijn zoals dat heet en alles werd steeds met de volledige groep geëvalueerd. Als iets niet goed verliep of een lid verzaakte was het de groep die moest "oordelen."
We hebben in de uitvoering voorbeelden meegemaakt, waarbij individuele leden tot prestaties kwamen dankzij de groep, waar ze normaal nog niet aan gedacht hadden. Ik heb met mijn groep een situaties meegemaakt van angst en uitputting, waarbij jongens ver boven zich uitstegen, zichzelf overwonnen en verbaasden.
Eenmaal heb ik meegemaakt dat mijn groep na een zware dag heel vermoeid in een bosgebied aankwam. De oefening was om nog een nachtonderkomen te graven. Ik werd door de groep in die nacht wakker gemaakt voor een evaluatiegesprek. Ze hadden de laatste oefening niet volbracht en wilde als groep dit met mij bespreken. Wij waren zo opgeleid om steeds de groepsleden te laten praten en beslissen, het waren hun schuldgevoelens in falen of hoe dan ook. De uiteindelijke groepsbeslissing was om de draad weer op te pakken en het nachtonderkomen toch te realiseren. Ik zou nog veel van deze voorbeelden kunnen noemen.
De moeilijkheid van dit totale project was dat je de positieve effecten daarvan moeilijk tastbaar kunt maken. Je moet daarvan overtuigd zijn en eigenlijk is de beste zo niet de enige manier om het van dichtbij mee te maken.
 
Het ontbreken van de overtuiging in het positieve effect en het enorme prijskaartje dat daaraan vast zit hebben er voor gezorgd dat het project in deze vorm niet meer wordt gerealiseerd. Bovendien twijfel ik over de uitvoerbaarheid gezien de mentale gesteldheid van de huidige jeugd in deze leeftijd.
Persoonlijk zie ik dit als een absoluut hoogtepunt in mijn werkzame leven, dat met veel rijke ervaringen is gevuld.


Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

Het zou mooier zijn geweest als ik wat meer praktische voorbeelden had gegeven en uitgewerkt. Je moet toch eerst wat informatie geven over het project.
Aangezien onze opdracht beperkt moet zijn tot 1 A4-tje. heb ik me beperkt tot een algemeen informatief verhaal.
Het zou in een vervolg kunnen.
Het nachtonderkomen hebben ze gerealiseerd. In het kort uitgelegd is dat een slaapkuil en de bodem, afgedekt met takken en gecamoufleerd met bladeren, mos e.d. zodat het praktisch onzichtbaar is. Een vaardigheid voor piloten die in vijandelijk gebied terecht komen (in die tijd)

Geplaatst op: 2010-04-06 16:52:02 uur