Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
1 juli 2020, om 18:04 uur
Bekeken:
48 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
19 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Wat doen de Friese bestuurders?"


 

Graag wil ik als beeldend kunstenaar/auteur alsnog reageren op de inhoud van het boeiende weblog van 25 juni 2020 dat ik schreef voor mijn nieuwe boek. Ik werd hierop geattendeerd door een academisch geschoolde goede  vriendin. Het betreft het door u regelmatig gesignaleerde afwezig zijn van een gemeenschappelijke maat- en de daardoor veroorzaakte noodlottige tribale differentiatie met betrek-king tot Friezen en het gebruik van het Fries t.o.v. anderen en andere talen. Behalve Fries worden er volgens de Afuk in de provincie Friesland ook verschillende niet-Friese streektalen gesproken, die ingedeeld kunnen worden in twee categorieën. Op de eerste plaats de Nedersaksische dialecten, die inheems zijn in de zuidoostelijke rand van de provincie.

Het Stellingwerfs is daarvan het grootst en meest bekend, maar verder wordt in Oostelijk Kollumerland een vorm van Westerkwartiers gesproken die ook wel betiteld wordt als Kollumerlands, terwijl het dorp Kollumerpomp zijn eigen dialect heeft, het bij de dorpspomp gesproken Pompsters. Daarnaast zijn er dan nog de diverse Hollandse dialecten waar-van het inmiddels uitgestorven Vlielands als West-Fries geclassificeerd kan worden, terwijl het Midslands, Amelands, Bildts en Stads met elkaar de Hollands-Friese mengdialecten vormen.

Meer informatie over het Bildts vind je op wikipedia. In interessante artikel over de vraag of het Bildts een zelfstandige taal is, kun je daar lezen. De stichting Bildts Aigene zet zich op reactionaire wijze verbeten in ‘foor alles wat Bildts waar, is en blive mot’. Voor het corrigeren en laten vertalen van teksten in het Bildtse dialect  kun je terecht bij BildtTaal. Het Stadsfries wordt ook goed omschreven op wikipedia. Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft veel links verzameld over het Liwadders. De vereniging Oud Harlingen heeft een boekje gemaakt over het Harlingse. Op wikipedia vind je ook veel informatie over het Hindeloopers, net als bij de stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen.

Toen ik in 1978 mij van uit Amsterdam als kunstenaar vestigde in Friesland vermoedde ik niet dat mij een tegenwerking ten deel zou vallen (in feite een Berufsverbot) die zou duren van 1978 tot 2021, het jaar dat ik Friesland voor goed zal verlaten om er nooit meer terug te keren.

Bedreigingen van politiek links draaiende melkzure collegae autochtone Friese collegae en dorpelingen waren sinds 1978 aan de orde van de dag. Zo werd ik in de jaren 80 bedreigd met brandstichting van mijn neo-classicistische woning te Garijp en kondigde de communistische, abstract schilderende kunstenaar Siep van der Berg een openbare executie van mij aan in de vorm van een lynch partij. Deze meneer drong mijn atelier binnen tijdens mijn afwezigheid en ik mocht blij zijn dat hij de ruiten van mijn woning niet in gooide, zoals hij bij de gerenommeerde kunsthandel van Hulsen deed tot goedkeuring van de extreem linkse Friese BBK, die naar goed links voorbeeld een terreurbewind najoeg. Het Algemeen Dagblad schreef een stuk over de dreigbrief die ik ontving van Siep van de Berg. Terreur is een kenmerk waarmee de echtheid of de puurheid van, in dit geval de vijandig gezinde Fries tegen alles en iedereen die uit Amsterdam komt, probleemloos kan worden vastgesteld. Drs. Huub Mous, kunsthistoricus en voorzitter van de Fryske Kultuerried, een op de Kultuurkamer gelijkende organisatie, schreef een weblog over de uitsluiting van Fred van der Wal door culturele commissies, collegas en kunstenaarsverenigingen in het Noorden van het land. Nu zijn beeldende kunstenaars met hun aan- en inhang meestal niet de moedigste en doorgaans gemankeerde tiepes met een S5 aantekening, dus verklaarden zij zich solidair met Mous. Hoewel drs. Mous als academicus graag moeilijke woorden gebruikt om zijn politiek linkse standpunten te intellectualiseren, waardoor de problematiek van menig maatschappelijk vraagstuk kamerbreed wordt versluierd, sloeg hij met zijn karakteriseringen in het geval van de boycot van persoon en werk van Fred van der Wal de spijker op de kop. Nu is Mous niet de grootste vriend van Fred, wiens werk hij ‘drie maal kut’ noemde, hetgeen nagepraat door menig talentloos collegaatje. De vraag is dan al gauw, waar leidde deze uitsluiting allemaal toe in het Friese?

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.