Let op: dit onderwerp is gesloten. Reageren of posts aanpassen is niet meer mogelijk.

Gesloten   Basicpublishing.nl forum index -> Regels
Auteur Bericht
verwijderd lid
Geplaatst: 07-03-2010 17:24
Waar we de meeste vragen over krijgen, zullen we hierbij in het kort verduidelijken:


-We hopen dat bij het geven van een duim liefst een bijhorende vorm van opbouwende literaire kritiek in het reactievenster wordt gegeven. Een rode duim zonder reactie kan als nietig beschouwd worden, en kan (bijvoorbeeld na klacht van de ontvanger) door de moderators verwijderd worden.

-Reacties die niets met de bijhorende publicaties hebben te maken kunnen als spam worden beschouwd, en eveneens (na klacht) verwijderd worden.

-Accounts die puur aangemaakt worden om een bepaald lid duimpjes te geven en zelf niets publiceren kunnen als ongeldig worden beschouwd en door de moderators worden verwijderd.

-Accounts die op eenzelfde server lopen (of eenzelfde IP delen) kunnen door de moderators niet onderscheiden worden van 'dubbele accounts', die door eenzelfde persoon meervoudig worden gebruikt. Gelieve dan ook geen groene duimen te geven aan medebewoners of medegebruikers van hetzelfde netwerk. In geval van twijfel over of meerdere accounts al dan niet tot dezelfde persoon behoren, krijgt deze persoon het voordeel van de twijfel.

-Publicaties over onmin over het verloop van deze site zijn zelden literatuur of poezie. Deze horen dan ook meer op hun plaats op het forum.

-de knop 'download' kan gebruikt worden voor twee doeleinden: om een publicatie offline te kunnen herlezen, of om een publicatie auteursrechtelijk vast te leggen voor jezelf. Het is een eenvoudige manier om eventuele latere ruzies over plagiaat in je eigen voordeel te laten beslissen. Elke dowload is een PDF-document dat steeds de naam van de auteur, de datum van publicatie en de (niet voor de inhoud verantwoordelijke) uitgever (deze site) bevat. Dit is dus - hoewel digitaal - een auteursrechtsgeldig bestand. Om nog zekerder te zijn, kan je de PDF naar jezelf mailen als attachment.

-Basic Publishing is in regel een vrije digitale uitgeverij. Jullie publicaties vallen dan ook onder de regels van de copyright-wetten. Basic Publishing kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken op de copyrightwet omdat we onmogelijk elke nieuwe publicatie kunnen onderzoeken alvorens deze online gezet worden. Basic Publishing claimt - hoewel fungerend als rechtsgeldig uitgever - geen verdere auteursrechten op publicaties die op deze site worden gezet, en de publicaties blijven dan ook volledig auteursrechtelijk eigendom van het lid.
Inbreuk op deze wet (v.b. plagiaat of wanneer een publicatie niet de naam of het pseudoniem van de oorspronkelijke auteur bevat) kan leiden tot de verplichte verwijdering van de publicatie.

-Leden die wensen dat hun account verwijderd wordt, kunnen dit sinds kort rechtstreeks door de moderator laten geschieden. Hou er wel rekening mee dat bij verwijdering van je account ook al de gegeven scores en reacties mee verdwijnen.
Wanneer je beslist te stoppen met het actief lidmaatschap van deze site, maar je wenst je gegeven scores en reacties bij andermans publicaties en op het forum te behouden, dan is het minder drastisch om gewoon je eigen publicaties te verwijderen en op je profielpagina te melden dat je geen actief lid meer bent van deze site. Dan zal je account blijven bestaan, en kan je deze ingeval je van gedachten verandert, dan ook probleemloos verder gebruiken.

-Een lid dat bij bepaalde publicaties ongewenste kritiek of rode duimen ontvangt, en dan deze publicatie wist en opnieuw post, verwijdert daarbij dan ook de bewijzen die dienen aangebracht te worden bij klachten aan de moderators. Hetzelfde met ongewenste mais in je mailbox. Als je dus wenst dat een moderator bij een bepaalde publicatie ingrijpt, voeg dan steeds de desbetreffende link bij.

-Het forum dient niet als chat. Dit wordt dan ook als spam beschouwd. Uitzondering wordt gemaakt voor het 'off-topic'-forum, waar de moderators wegblijven, behalve na klacht.


-Moderators hebben sinds kort de mogelijkheid om leden te bannen. Deze ban is erg moeilijk om weer recht te zetten (programmeerprobleempjes, er wordt nog aan gewerkt) dus werk jezelf niet in nesten door bovenstaande regels naast je neer te leggen.
Gesloten   Basicpublishing.nl forum index -> Regels Abonneren op dit onderwerp